Тільки політики з чистою кармою можуть претендувати на повторне обрання.
Володимир Гройсман
Володимир Гройсман
Ухвалена програма уряду Володимира Гройсмана 2016 року
62%
Забезпечити розвиток науки Завершити процедури зі створення суспільного мовлення Щоквартально переглядати та підвищувати мінімальну пенсію Створити нову систему мобілізаційної підготовки та мобілізації Запровадити механізми оцінки наслідків впливу громадських і приватних проектів на навколишнє природне середовище Забезпечити проведення антикорупційної реформи Покращити якість та умови здобуття загальної середньої освіти Перевести в цифровий формат національні книжкові фонди Реформувати первинну медико-санітарну допомогу Здійснити перехід до нової функціональної системи ЗСУ відповідно до стандартів НАТО Збільшити кількість внутрішніх авіарейсів Запустити систему загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування та добровільного страхування Здійснити приватизацію вугледобувних підприємств Ухвалити новий Податковий кодекс Реформувати систему дільничних інспекторів Запровадити обов’язкове оцінювання регуляторного впливу законодавчого акта згідно з міжнародними стандартами Забезпечити реалізацію програм підтримки та поширення українського культурного продукту Запровадити клінічні протоколи з переліком медичних послуг для окремих рівнів надання медичної допомоги Завершити реформу з перетворення МВС на цивільний орган з формування державної політики Провести аудит договорів про спільну діяльність та здійснювати продаж відкликаних договорів на аукціонах Забезпечити конкуренцію та прозорість на ринку закупівель ліків Підвищити посадові оклади військовослужбовців Забезпечити доступність дошкільної освіти Реформувати Державну аудиторську службу Підготувати законопроекти, а також прийняти підзаконні акти для забезпечення реалізації змін до Конституції України Запровадити інститут детективів Запустити системи контролю якості надання медичної допомоги Забезпечити розвиток професійно-технічної освіти Реформувати контрольно-наглядові органи Приєднати Україну до Європейського авіаційного простору Розділити діяльність щодо передачі і розподілу електроенергії Створити сучасну біржову інфраструктуру та сучасні умови для функціонування товарного біржового ринку Запровадити механізми страхування ризиків інвесторів Забезпечити автоматичне відшкодування ПДВ та підвищення ефективності трансфертного ціноутворення Запровадити на держпідприємствах міжнародні стандарти щодо прозорості звітності та незалежного управління Запровадити європейські стандарти будівництва та утримання доріг Розробити Державну стратегію з відновлення цілісності України Запровадити механізми збереження та відтворення земельних ресурсів Провести реструктуризацію НАК «Нафтогаз України» Забезпечити розвиток промислової та експортної політики Створити систему управління водними ресурсами відповідно до басейнового принципу та гідрографічного районування територій Здійснити прозору приватизацію державних підприємств Забезпечити належне фінансування суспільного мовлення Запровадити ринкові механізми надання гарантованих державою медичних послуг Запровадити єдиний інформаційний простір для збирання, оброблення та прогнозування клінічних і фінансових даних Забезпечити скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню Створити ефективну систему призначення та надання пільг Запровадити фінансове стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць Реформувати систему призначення спеціальних пенсій Вдосконалити систему соціального страхування Запровадити комерційний облік ресурсів Ліквідувати перехресне субсидіювання Завершити реформування залізничного транспорту Запровадити в роботі Державної фіскальної служби автоматизовану систему управління ризиками та оцінки митної вартості товарів Запровадити нові принципи та механізми служби в органах місцевого самоврядування Зменшити дефіцит Пенсійного фонду України Надати органам місцевого самоврядування право утворювати муніципальну варту Запровадити ринкові умови у сфері управління житлом Запровадити програму популяризації читання, книговидання, книгорозповсюдження Розвивати транспортну інфраструктуру Забезпечити розвиток та реалізацію програм будівництва доступного житла Передати повноваження із встановлення пільгового проїзду органам місцевого самоврядування Запровадити нові підходи до оцінки загроз у сфері національної безпеки Підвищити рівень оплати праці та вимоги до поліцейських Здійснювати розвиток ринку оренди землі Визначати авіаперевізників за результатами прозорих тендерів Створити єдиний простір медичних закладів усіх форм власності та підпорядкування Запровадити функціональну структуру Національної поліції Реформувати систему державного нагляду використання природних ресурсів Розмежувати компетенцію Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ Вдосконалити систему оцінювання якості освіти Забезпечити застосування непрямих методів оподаткування Створити інформаційний реєстр даних про внутрішньо переміщених осіб Надати право розпоряджатися землею об’єднаним територіальним громадам Ліквідовувати неприватизовані шахти із забезпеченням соціальної підтримки вивільнених працівників Розмежувати повноваження у сфері оперативно-розшукової діяльності Поліпшити умови ведення бізнесу Створити військову поліцію Забезпечити розвиток діяльності закладів вищої освіти Запровадити середньострокове бюджетне планування Забезпечити функціонування системи прогнозування розвитку ринку праці Залучати міжнародну підтримку для деокупації Криму Реформувати фінансовий сектор Забезпечити прозорість видобувних галузей Передати дороги місцевого значення до сфери управління місцевих органів виконавчої влади Запровадити на парламентських виборах пропорційну виборчу систему з відкритими списками Відновити ВПК, зокрема шляхом розміщення державного оборонного замовлення та реалізації програм міжнародного співробітництва Запровадити програми державної підтримки фермерських господарств Розв'язати проблему простроченої заборгованості щодо компенсації різниці в тарифах Забезпечити реформування структури та функціоналу міністерств Забезпечити продовження реформи децентралізації влади Створити ефективну систему максимального повторного використання твердих побутових відходів Провести реформування публічної адміністрації Запровадити механізми комерціалізації результатів наукових робіт і трансферу технологій Збільшити кількість міжнародних авіарейсів Забезпечувати реалізацію плану дій з енергоефективності Запровадити правила та механізми регулювання ринку енергетики Створити електронні реєстри культурних пам’яток Гармонізувати законодавство з директивами ЄС щодо біорізноманіття, оцінки атмосферного повітря, викидів газів, поводження з відходами Забезпечити реформування судової системи та механізмів виконання судових рішень
Володимир Гройсман
Вгору