Тільки політики з чистою кармою можуть претендувати на повторне обрання.
Володимир Гройсман
Володимир Гройсман
Ухвалена програма уряду Володимира Гройсмана 2016 року
62%
Здійснити приватизацію вугледобувних підприємств Зменшити дефіцит Пенсійного фонду України Збільшити кількість внутрішніх авіарейсів Провести реформування публічної адміністрації Забезпечити функціонування системи прогнозування розвитку ринку праці Запустити систему загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування та добровільного страхування Запровадити інститут детективів Запровадити в роботі Державної фіскальної служби автоматизовану систему управління ризиками та оцінки митної вартості товарів Запровадити ринкові механізми надання гарантованих державою медичних послуг Реформувати систему призначення спеціальних пенсій Забезпечувати реалізацію плану дій з енергоефективності Забезпечити розвиток науки Реформувати систему державного нагляду використання природних ресурсів Запровадити фінансове стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць Завершити реформування залізничного транспорту Поліпшити умови ведення бізнесу Розв'язати проблему простроченої заборгованості щодо компенсації різниці в тарифах Провести аудит договорів про спільну діяльність та здійснювати продаж відкликаних договорів на аукціонах Запровадити середньострокове бюджетне планування Запровадити механізми комерціалізації результатів наукових робіт і трансферу технологій Створити систему управління водними ресурсами відповідно до басейнового принципу та гідрографічного районування територій Ліквідовувати неприватизовані шахти із забезпеченням соціальної підтримки вивільнених працівників Створити військову поліцію Надати органам місцевого самоврядування право утворювати муніципальну варту Запровадити механізми страхування ризиків інвесторів Реформувати контрольно-наглядові органи Забезпечити проведення антикорупційної реформи Запровадити обов’язкове оцінювання регуляторного впливу законодавчого акта згідно з міжнародними стандартами Створити сучасну біржову інфраструктуру та сучасні умови для функціонування товарного біржового ринку Надати право розпоряджатися землею об’єднаним територіальним громадам Провести реструктуризацію НАК «Нафтогаз України» Забезпечити доступність дошкільної освіти Запровадити нові принципи та механізми служби в органах місцевого самоврядування Забезпечити прозорість видобувних галузей Створити нову систему мобілізаційної підготовки та мобілізації Розмежувати компетенцію Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ Розвивати транспортну інфраструктуру Запустити системи контролю якості надання медичної допомоги Збільшити кількість міжнародних авіарейсів Підвищити рівень оплати праці та вимоги до поліцейських Запровадити правила та механізми регулювання ринку енергетики Запровадити функціональну структуру Національної поліції Забезпечити застосування непрямих методів оподаткування Забезпечити реалізацію програм підтримки та поширення українського культурного продукту Запровадити на парламентських виборах пропорційну виборчу систему з відкритими списками Запровадити механізми збереження та відтворення земельних ресурсів Забезпечити продовження реформи децентралізації влади Підвищити посадові оклади військовослужбовців Покращити якість та умови здобуття загальної середньої освіти Запровадити клінічні протоколи з переліком медичних послуг для окремих рівнів надання медичної допомоги Запровадити на держпідприємствах міжнародні стандарти щодо прозорості звітності та незалежного управління Забезпечити розвиток діяльності закладів вищої освіти Забезпечити розвиток та реалізацію програм будівництва доступного житла Щоквартально переглядати та підвищувати мінімальну пенсію Створити електронні реєстри культурних пам’яток Завершити процедури зі створення суспільного мовлення Ухвалити новий Податковий кодекс Здійснювати розвиток ринку оренди землі Забезпечити реформування структури та функціоналу міністерств Завершити реформу з перетворення МВС на цивільний орган з формування державної політики Залучати міжнародну підтримку для деокупації Криму Вдосконалити систему оцінювання якості освіти Реформувати первинну медико-санітарну допомогу Забезпечити конкуренцію та прозорість на ринку закупівель ліків Реформувати фінансовий сектор Запровадити дієві механізми житлового забезпечення військовослужбовців Приєднати Україну до Європейського авіаційного простору Розділити діяльність щодо передачі і розподілу електроенергії Запровадити комерційний облік ресурсів Запровадити ринкові умови у сфері управління житлом Передати дороги місцевого значення до сфери управління місцевих органів виконавчої влади Ліквідувати перехресне субсидіювання Здійснити перехід до нової функціональної системи ЗСУ відповідно до стандартів НАТО Забезпечити скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню Реформувати систему дільничних інспекторів Забезпечити розвиток професійно-технічної освіти Створити інформаційний реєстр даних про внутрішньо переміщених осіб Удосконалити механізми тарифного та ліцензійного регулювання діяльності суб’єктів у сфері комунальних послуг Запровадити єдиний інформаційний простір для збирання, оброблення та прогнозування клінічних і фінансових даних Створити ефективну систему призначення та надання пільг Запровадити програму популяризації читання, книговидання, книгорозповсюдження Забезпечити належне фінансування суспільного мовлення Передати повноваження із встановлення пільгового проїзду органам місцевого самоврядування Відновити ВПК, зокрема шляхом розміщення державного оборонного замовлення та реалізації програм міжнародного співробітництва Створити ефективну систему максимального повторного використання твердих побутових відходів Забезпечити автоматичне відшкодування ПДВ та підвищення ефективності трансфертного ціноутворення Розробити Державну стратегію з відновлення цілісності України Забезпечити реформування судової системи та механізмів виконання судових рішень Визначати авіаперевізників за результатами прозорих тендерів Вдосконалити систему соціального страхування Запровадити нові підходи до оцінки загроз у сфері національної безпеки Створити єдиний простір медичних закладів усіх форм власності та підпорядкування Перевести в цифровий формат національні книжкові фонди Реформувати Державну аудиторську службу Запровадити європейські стандарти будівництва та утримання доріг Підготувати законопроекти, а також прийняти підзаконні акти для забезпечення реалізації змін до Конституції України Запровадити механізми оцінки наслідків впливу громадських і приватних проектів на навколишнє природне середовище Розмежувати повноваження у сфері оперативно-розшукової діяльності Забезпечити розвиток промислової та експортної політики Гармонізувати законодавство з директивами ЄС щодо біорізноманіття, оцінки атмосферного повітря, викидів газів, поводження з відходами
Володимир Гройсман
Вгору