Тільки політики з чистою кармою можуть претендувати на повторне обрання.
Володимир Гройсман
Володимир Гройсман
Ухвалена програма уряду Володимира Гройсмана 2016 року
62%
Запровадити фінансове стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць Розмежувати компетенцію Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ Запровадити клінічні протоколи з переліком медичних послуг для окремих рівнів надання медичної допомоги Запровадити механізми оцінки наслідків впливу громадських і приватних проектів на навколишнє природне середовище Запровадити ринкові механізми надання гарантованих державою медичних послуг Забезпечити реформування судової системи та механізмів виконання судових рішень Запровадити на держпідприємствах міжнародні стандарти щодо прозорості звітності та незалежного управління Збільшити кількість міжнародних авіарейсів Запровадити механізми страхування ризиків інвесторів Приєднати Україну до Європейського авіаційного простору Реформувати первинну медико-санітарну допомогу Забезпечити реформування структури та функціоналу міністерств Завершити процедури зі створення суспільного мовлення Здійснювати розвиток ринку оренди землі Запровадити ринкові умови у сфері управління житлом Гармонізувати законодавство з директивами ЄС щодо біорізноманіття, оцінки атмосферного повітря, викидів газів, поводження з відходами Забезпечити належне фінансування суспільного мовлення Запровадити середньострокове бюджетне планування Забезпечити конкуренцію та прозорість на ринку закупівель ліків Забезпечити доступність дошкільної освіти Щоквартально переглядати та підвищувати мінімальну пенсію Створити ефективну систему максимального повторного використання твердих побутових відходів Підвищити посадові оклади військовослужбовців Здійснити перехід до нової функціональної системи ЗСУ відповідно до стандартів НАТО Провести реформування публічної адміністрації Створити систему управління водними ресурсами відповідно до басейнового принципу та гідрографічного районування територій Поліпшити умови ведення бізнесу Удосконалити механізми тарифного та ліцензійного регулювання діяльності суб’єктів у сфері комунальних послуг Надати органам місцевого самоврядування право утворювати муніципальну варту Запровадити механізми збереження та відтворення земельних ресурсів Запровадити функціональну структуру Національної поліції Ліквідувати перехресне субсидіювання Розмежувати повноваження у сфері оперативно-розшукової діяльності Ухвалити новий Податковий кодекс Розв'язати проблему простроченої заборгованості щодо компенсації різниці в тарифах Запустити систему загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування та добровільного страхування Запровадити механізми комерціалізації результатів наукових робіт і трансферу технологій Відновити ВПК, зокрема шляхом розміщення державного оборонного замовлення та реалізації програм міжнародного співробітництва Реформувати Державну аудиторську службу Забезпечити продовження реформи децентралізації влади Провести аудит договорів про спільну діяльність та здійснювати продаж відкликаних договорів на аукціонах Забезпечити розвиток науки Розробити Державну стратегію з відновлення цілісності України Забезпечити скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню Підвищити рівень оплати праці та вимоги до поліцейських Визначати авіаперевізників за результатами прозорих тендерів Здійснити прозору приватизацію державних підприємств Запровадити інститут детективів Запровадити програму популяризації читання, книговидання, книгорозповсюдження Завершити реформування залізничного транспорту Забезпечити функціонування системи прогнозування розвитку ринку праці Створити електронні реєстри культурних пам’яток Запровадити нові принципи та механізми служби в органах місцевого самоврядування Вдосконалити систему соціального страхування Залучати міжнародну підтримку для деокупації Криму Розвивати транспортну інфраструктуру Запровадити програми державної підтримки фермерських господарств Запровадити на парламентських виборах пропорційну виборчу систему з відкритими списками Передати повноваження із встановлення пільгового проїзду органам місцевого самоврядування Запровадити в роботі Державної фіскальної служби автоматизовану систему управління ризиками та оцінки митної вартості товарів Збільшити кількість внутрішніх авіарейсів Забезпечити розвиток діяльності закладів вищої освіти Реформувати систему призначення спеціальних пенсій Забезпечити автоматичне відшкодування ПДВ та підвищення ефективності трансфертного ціноутворення Забезпечити проведення антикорупційної реформи Забезпечити розвиток професійно-технічної освіти Запровадити правила та механізми регулювання ринку енергетики Здійснити приватизацію вугледобувних підприємств Створити військову поліцію Підготувати законопроекти, а також прийняти підзаконні акти для забезпечення реалізації змін до Конституції України Забезпечувати реалізацію плану дій з енергоефективності Створити ефективну систему призначення та надання пільг Запровадити дієві механізми житлового забезпечення військовослужбовців Запровадити нові підходи до оцінки загроз у сфері національної безпеки Створити інформаційний реєстр даних про внутрішньо переміщених осіб Надати право розпоряджатися землею об’єднаним територіальним громадам Запровадити комерційний облік ресурсів Покращити якість та умови здобуття загальної середньої освіти Запровадити обов’язкове оцінювання регуляторного впливу законодавчого акта згідно з міжнародними стандартами Ліквідовувати неприватизовані шахти із забезпеченням соціальної підтримки вивільнених працівників Передати дороги місцевого значення до сфери управління місцевих органів виконавчої влади Завершити реформу з перетворення МВС на цивільний орган з формування державної політики Зменшити дефіцит Пенсійного фонду України Запровадити єдиний інформаційний простір для збирання, оброблення та прогнозування клінічних і фінансових даних Реформувати систему дільничних інспекторів Створити нову систему мобілізаційної підготовки та мобілізації Вдосконалити систему оцінювання якості освіти Створити сучасну біржову інфраструктуру та сучасні умови для функціонування товарного біржового ринку Реформувати фінансовий сектор Забезпечити прозорість видобувних галузей Забезпечити розвиток та реалізацію програм будівництва доступного житла Забезпечити розвиток промислової та експортної політики Запровадити європейські стандарти будівництва та утримання доріг Реформувати систему державного нагляду використання природних ресурсів Забезпечити реалізацію програм підтримки та поширення українського культурного продукту Реформувати контрольно-наглядові органи Створити єдиний простір медичних закладів усіх форм власності та підпорядкування Розділити діяльність щодо передачі і розподілу електроенергії Провести реструктуризацію НАК «Нафтогаз України» Забезпечити застосування непрямих методів оподаткування
Володимир Гройсман
Вгору