Тільки політики з чистою кармою можуть претендувати на повторне обрання.
Володимир Гройсман
Володимир Гройсман
Ухвалена програма уряду Володимира Гройсмана 2016 року
62%
Створити інформаційний реєстр даних про внутрішньо переміщених осіб Реформувати контрольно-наглядові органи Розмежувати повноваження у сфері оперативно-розшукової діяльності Надати право розпоряджатися землею об’єднаним територіальним громадам Передати повноваження із встановлення пільгового проїзду органам місцевого самоврядування Запустити системи контролю якості надання медичної допомоги Запровадити комерційний облік ресурсів Розмежувати компетенцію Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ Забезпечувати реалізацію плану дій з енергоефективності Запровадити нові принципи та механізми служби в органах місцевого самоврядування Розробити Державну стратегію з відновлення цілісності України Запровадити механізми комерціалізації результатів наукових робіт і трансферу технологій Реформувати фінансовий сектор Запровадити інститут детективів Забезпечити функціонування системи прогнозування розвитку ринку праці Реформувати первинну медико-санітарну допомогу Забезпечити скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню Провести реформування публічної адміністрації Створити єдиний простір медичних закладів усіх форм власності та підпорядкування Покращити якість та умови здобуття загальної середньої освіти Визначати авіаперевізників за результатами прозорих тендерів Приєднати Україну до Європейського авіаційного простору Створити ефективну систему призначення та надання пільг Забезпечити продовження реформи децентралізації влади Створити військову поліцію Запровадити обов’язкове оцінювання регуляторного впливу законодавчого акта згідно з міжнародними стандартами Створити ефективну систему максимального повторного використання твердих побутових відходів Збільшити кількість міжнародних авіарейсів Створити електронні реєстри культурних пам’яток Забезпечити реформування судової системи та механізмів виконання судових рішень Здійснити приватизацію вугледобувних підприємств Розв'язати проблему простроченої заборгованості щодо компенсації різниці в тарифах Розвивати транспортну інфраструктуру Підвищити посадові оклади військовослужбовців Запровадити механізми страхування ризиків інвесторів Запровадити в роботі Державної фіскальної служби автоматизовану систему управління ризиками та оцінки митної вартості товарів Залучати міжнародну підтримку для деокупації Криму Забезпечити розвиток науки Запровадити клінічні протоколи з переліком медичних послуг для окремих рівнів надання медичної допомоги Здійснити прозору приватизацію державних підприємств Гармонізувати законодавство з директивами ЄС щодо біорізноманіття, оцінки атмосферного повітря, викидів газів, поводження з відходами Реформувати систему призначення спеціальних пенсій Ліквідовувати неприватизовані шахти із забезпеченням соціальної підтримки вивільнених працівників Забезпечити розвиток діяльності закладів вищої освіти Запровадити дієві механізми житлового забезпечення військовослужбовців Забезпечити розвиток професійно-технічної освіти Забезпечити реформування структури та функціоналу міністерств Створити систему управління водними ресурсами відповідно до басейнового принципу та гідрографічного районування територій Запровадити на парламентських виборах пропорційну виборчу систему з відкритими списками Запровадити механізми оцінки наслідків впливу громадських і приватних проектів на навколишнє природне середовище Підвищити рівень оплати праці та вимоги до поліцейських Підготувати законопроекти, а також прийняти підзаконні акти для забезпечення реалізації змін до Конституції України Перевести в цифровий формат національні книжкові фонди Ліквідувати перехресне субсидіювання Запровадити програми державної підтримки фермерських господарств Зменшити дефіцит Пенсійного фонду України Забезпечити належне фінансування суспільного мовлення Запровадити нові підходи до оцінки загроз у сфері національної безпеки Здійснювати розвиток ринку оренди землі Запровадити механізми збереження та відтворення земельних ресурсів Вдосконалити систему соціального страхування Забезпечити доступність дошкільної освіти Здійснити перехід до нової функціональної системи ЗСУ відповідно до стандартів НАТО Завершити реформування залізничного транспорту Запровадити єдиний інформаційний простір для збирання, оброблення та прогнозування клінічних і фінансових даних Збільшити кількість внутрішніх авіарейсів Запровадити програму популяризації читання, книговидання, книгорозповсюдження Провести аудит договорів про спільну діяльність та здійснювати продаж відкликаних договорів на аукціонах Надати органам місцевого самоврядування право утворювати муніципальну варту Забезпечити реалізацію програм підтримки та поширення українського культурного продукту Удосконалити механізми тарифного та ліцензійного регулювання діяльності суб’єктів у сфері комунальних послуг Поліпшити умови ведення бізнесу Вдосконалити систему оцінювання якості освіти Забезпечити розвиток та реалізацію програм будівництва доступного житла Запровадити середньострокове бюджетне планування Забезпечити конкуренцію та прозорість на ринку закупівель ліків Створити сучасну біржову інфраструктуру та сучасні умови для функціонування товарного біржового ринку Забезпечити автоматичне відшкодування ПДВ та підвищення ефективності трансфертного ціноутворення Провести реструктуризацію НАК «Нафтогаз України» Забезпечити проведення антикорупційної реформи Запровадити європейські стандарти будівництва та утримання доріг Запровадити правила та механізми регулювання ринку енергетики Розділити діяльність щодо передачі і розподілу електроенергії Забезпечити застосування непрямих методів оподаткування Запровадити на держпідприємствах міжнародні стандарти щодо прозорості звітності та незалежного управління Запровадити функціональну структуру Національної поліції Запровадити ринкові механізми надання гарантованих державою медичних послуг Щоквартально переглядати та підвищувати мінімальну пенсію Запустити систему загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування та добровільного страхування Передати дороги місцевого значення до сфери управління місцевих органів виконавчої влади Реформувати систему дільничних інспекторів Завершити процедури зі створення суспільного мовлення Забезпечити прозорість видобувних галузей Запровадити фінансове стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць Забезпечити розвиток промислової та експортної політики Завершити реформу з перетворення МВС на цивільний орган з формування державної політики Реформувати систему державного нагляду використання природних ресурсів Відновити ВПК, зокрема шляхом розміщення державного оборонного замовлення та реалізації програм міжнародного співробітництва Створити нову систему мобілізаційної підготовки та мобілізації Запровадити ринкові умови у сфері управління житлом
Володимир Гройсман
Вгору