Тільки політики з чистою кармою можуть претендувати на повторне обрання.
Володимир Гройсман
Володимир Гройсман
Ухвалена програма уряду Володимира Гройсмана 2016 року
62%
Забезпечити автоматичне відшкодування ПДВ та підвищення ефективності трансфертного ціноутворення Запровадити нові принципи та механізми служби в органах місцевого самоврядування Відновити ВПК, зокрема шляхом розміщення державного оборонного замовлення та реалізації програм міжнародного співробітництва Запустити систему загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування та добровільного страхування Підвищити рівень оплати праці та вимоги до поліцейських Створити систему управління водними ресурсами відповідно до басейнового принципу та гідрографічного районування територій Завершити реформу з перетворення МВС на цивільний орган з формування державної політики Забезпечити проведення антикорупційної реформи Запровадити ринкові умови у сфері управління житлом Розвивати транспортну інфраструктуру Забезпечити розвиток науки Завершити процедури зі створення суспільного мовлення Запровадити обов’язкове оцінювання регуляторного впливу законодавчого акта згідно з міжнародними стандартами Гармонізувати законодавство з директивами ЄС щодо біорізноманіття, оцінки атмосферного повітря, викидів газів, поводження з відходами Розв'язати проблему простроченої заборгованості щодо компенсації різниці в тарифах Реформувати систему державного нагляду використання природних ресурсів Забезпечити належне фінансування суспільного мовлення Запустити системи контролю якості надання медичної допомоги Запровадити інститут детективів Покращити якість та умови здобуття загальної середньої освіти Запровадити дієві механізми житлового забезпечення військовослужбовців Запровадити європейські стандарти будівництва та утримання доріг Ухвалити новий Податковий кодекс Створити нову систему мобілізаційної підготовки та мобілізації Реформувати контрольно-наглядові органи Розмежувати повноваження у сфері оперативно-розшукової діяльності Розділити діяльність щодо передачі і розподілу електроенергії Збільшити кількість внутрішніх авіарейсів Забезпечити конкуренцію та прозорість на ринку закупівель ліків Залучати міжнародну підтримку для деокупації Криму Запровадити програми державної підтримки фермерських господарств Забезпечити застосування непрямих методів оподаткування Завершити реформування залізничного транспорту Запровадити комерційний облік ресурсів Реформувати Державну аудиторську службу Запровадити нові підходи до оцінки загроз у сфері національної безпеки Провести реформування публічної адміністрації Створити сучасну біржову інфраструктуру та сучасні умови для функціонування товарного біржового ринку Визначати авіаперевізників за результатами прозорих тендерів Забезпечити доступність дошкільної освіти Провести реструктуризацію НАК «Нафтогаз України» Передати дороги місцевого значення до сфери управління місцевих органів виконавчої влади Забезпечити розвиток та реалізацію програм будівництва доступного житла Запровадити клінічні протоколи з переліком медичних послуг для окремих рівнів надання медичної допомоги Забезпечувати реалізацію плану дій з енергоефективності Здійснити приватизацію вугледобувних підприємств Забезпечити реформування судової системи та механізмів виконання судових рішень Підготувати законопроекти, а також прийняти підзаконні акти для забезпечення реалізації змін до Конституції України Запровадити в роботі Державної фіскальної служби автоматизовану систему управління ризиками та оцінки митної вартості товарів Розробити Державну стратегію з відновлення цілісності України Реформувати первинну медико-санітарну допомогу Ліквідувати перехресне субсидіювання Здійснити перехід до нової функціональної системи ЗСУ відповідно до стандартів НАТО Поліпшити умови ведення бізнесу Надати право розпоряджатися землею об’єднаним територіальним громадам Забезпечити реалізацію програм підтримки та поширення українського культурного продукту Приєднати Україну до Європейського авіаційного простору Розмежувати компетенцію Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ Забезпечити розвиток професійно-технічної освіти Запровадити фінансове стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць Створити ефективну систему призначення та надання пільг Забезпечити скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню Запровадити механізми збереження та відтворення земельних ресурсів Запровадити програму популяризації читання, книговидання, книгорозповсюдження Забезпечити реформування структури та функціоналу міністерств Запровадити ринкові механізми надання гарантованих державою медичних послуг Удосконалити механізми тарифного та ліцензійного регулювання діяльності суб’єктів у сфері комунальних послуг Створити ефективну систему максимального повторного використання твердих побутових відходів Вдосконалити систему оцінювання якості освіти Реформувати систему дільничних інспекторів Зменшити дефіцит Пенсійного фонду України Створити інформаційний реєстр даних про внутрішньо переміщених осіб Реформувати систему призначення спеціальних пенсій Збільшити кількість міжнародних авіарейсів Створити електронні реєстри культурних пам’яток Ліквідовувати неприватизовані шахти із забезпеченням соціальної підтримки вивільнених працівників Здійснювати розвиток ринку оренди землі Передати повноваження із встановлення пільгового проїзду органам місцевого самоврядування Створити єдиний простір медичних закладів усіх форм власності та підпорядкування Вдосконалити систему соціального страхування Запровадити єдиний інформаційний простір для збирання, оброблення та прогнозування клінічних і фінансових даних Запровадити механізми комерціалізації результатів наукових робіт і трансферу технологій Запровадити на парламентських виборах пропорційну виборчу систему з відкритими списками Забезпечити розвиток промислової та експортної політики Запровадити механізми страхування ризиків інвесторів Провести аудит договорів про спільну діяльність та здійснювати продаж відкликаних договорів на аукціонах Забезпечити розвиток діяльності закладів вищої освіти Перевести в цифровий формат національні книжкові фонди Надати органам місцевого самоврядування право утворювати муніципальну варту Забезпечити прозорість видобувних галузей Створити військову поліцію Забезпечити функціонування системи прогнозування розвитку ринку праці Реформувати фінансовий сектор Забезпечити продовження реформи децентралізації влади Здійснити прозору приватизацію державних підприємств Запровадити середньострокове бюджетне планування Запровадити на держпідприємствах міжнародні стандарти щодо прозорості звітності та незалежного управління Запровадити функціональну структуру Національної поліції Підвищити посадові оклади військовослужбовців Щоквартально переглядати та підвищувати мінімальну пенсію
Володимир Гройсман
Вгору