Тільки політики з чистою кармою можуть претендувати на повторне обрання.
Володимир Гройсман
Володимир Гройсман
Ухвалена програма уряду Володимира Гройсмана 2016 року
62%
Розділити діяльність щодо передачі і розподілу електроенергії Щоквартально переглядати та підвищувати мінімальну пенсію Підвищити рівень оплати праці та вимоги до поліцейських Підвищити посадові оклади військовослужбовців Забезпечити прозорість видобувних галузей Розмежувати компетенцію Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ Запровадити комерційний облік ресурсів Забезпечити скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню Зменшити дефіцит Пенсійного фонду України Забезпечити розвиток промислової та експортної політики Створити інформаційний реєстр даних про внутрішньо переміщених осіб Забезпечити продовження реформи децентралізації влади Створити ефективну систему максимального повторного використання твердих побутових відходів Забезпечити реформування структури та функціоналу міністерств Запустити систему загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування та добровільного страхування Запровадити механізми комерціалізації результатів наукових робіт і трансферу технологій Реформувати Державну аудиторську службу Створити систему управління водними ресурсами відповідно до басейнового принципу та гідрографічного районування територій Забезпечити розвиток діяльності закладів вищої освіти Здійснити прозору приватизацію державних підприємств Підготувати законопроекти, а також прийняти підзаконні акти для забезпечення реалізації змін до Конституції України Збільшити кількість внутрішніх авіарейсів Ліквідувати перехресне субсидіювання Забезпечити розвиток та реалізацію програм будівництва доступного житла Запровадити клінічні протоколи з переліком медичних послуг для окремих рівнів надання медичної допомоги Створити нову систему мобілізаційної підготовки та мобілізації Надати право розпоряджатися землею об’єднаним територіальним громадам Розв'язати проблему простроченої заборгованості щодо компенсації різниці в тарифах Створити ефективну систему призначення та надання пільг Запровадити функціональну структуру Національної поліції Забезпечити автоматичне відшкодування ПДВ та підвищення ефективності трансфертного ціноутворення Завершити реформу з перетворення МВС на цивільний орган з формування державної політики Запровадити механізми оцінки наслідків впливу громадських і приватних проектів на навколишнє природне середовище Запровадити дієві механізми житлового забезпечення військовослужбовців Запровадити фінансове стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць Запровадити середньострокове бюджетне планування Передати дороги місцевого значення до сфери управління місцевих органів виконавчої влади Вдосконалити систему соціального страхування Реформувати систему призначення спеціальних пенсій Запровадити ринкові механізми надання гарантованих державою медичних послуг Вдосконалити систему оцінювання якості освіти Забезпечити реалізацію програм підтримки та поширення українського культурного продукту Запровадити в роботі Державної фіскальної служби автоматизовану систему управління ризиками та оцінки митної вартості товарів Запровадити обов’язкове оцінювання регуляторного впливу законодавчого акта згідно з міжнародними стандартами Запровадити європейські стандарти будівництва та утримання доріг Забезпечити проведення антикорупційної реформи Ухвалити новий Податковий кодекс Удосконалити механізми тарифного та ліцензійного регулювання діяльності суб’єктів у сфері комунальних послуг Запровадити ринкові умови у сфері управління житлом Забезпечити функціонування системи прогнозування розвитку ринку праці Запровадити механізми страхування ризиків інвесторів Реформувати систему державного нагляду використання природних ресурсів Забезпечити належне фінансування суспільного мовлення Покращити якість та умови здобуття загальної середньої освіти Провести реформування публічної адміністрації Запровадити механізми збереження та відтворення земельних ресурсів Забезпечити застосування непрямих методів оподаткування Створити єдиний простір медичних закладів усіх форм власності та підпорядкування Провести аудит договорів про спільну діяльність та здійснювати продаж відкликаних договорів на аукціонах Забезпечити конкуренцію та прозорість на ринку закупівель ліків Гармонізувати законодавство з директивами ЄС щодо біорізноманіття, оцінки атмосферного повітря, викидів газів, поводження з відходами Приєднати Україну до Європейського авіаційного простору Поліпшити умови ведення бізнесу Ліквідовувати неприватизовані шахти із забезпеченням соціальної підтримки вивільнених працівників Надати органам місцевого самоврядування право утворювати муніципальну варту Здійснювати розвиток ринку оренди землі Запровадити нові принципи та механізми служби в органах місцевого самоврядування Створити електронні реєстри культурних пам’яток Забезпечити розвиток науки Розмежувати повноваження у сфері оперативно-розшукової діяльності Забезпечувати реалізацію плану дій з енергоефективності Реформувати фінансовий сектор Збільшити кількість міжнародних авіарейсів Передати повноваження із встановлення пільгового проїзду органам місцевого самоврядування Забезпечити реформування судової системи та механізмів виконання судових рішень Запровадити нові підходи до оцінки загроз у сфері національної безпеки Реформувати контрольно-наглядові органи Запровадити програми державної підтримки фермерських господарств Розробити Державну стратегію з відновлення цілісності України Визначати авіаперевізників за результатами прозорих тендерів Запровадити на парламентських виборах пропорційну виборчу систему з відкритими списками Здійснити приватизацію вугледобувних підприємств Здійснити перехід до нової функціональної системи ЗСУ відповідно до стандартів НАТО Залучати міжнародну підтримку для деокупації Криму Запровадити програму популяризації читання, книговидання, книгорозповсюдження Запровадити інститут детективів Створити військову поліцію Запустити системи контролю якості надання медичної допомоги Створити сучасну біржову інфраструктуру та сучасні умови для функціонування товарного біржового ринку Провести реструктуризацію НАК «Нафтогаз України» Завершити реформування залізничного транспорту Завершити процедури зі створення суспільного мовлення Реформувати первинну медико-санітарну допомогу Реформувати систему дільничних інспекторів Перевести в цифровий формат національні книжкові фонди Забезпечити розвиток професійно-технічної освіти Забезпечити доступність дошкільної освіти Запровадити на держпідприємствах міжнародні стандарти щодо прозорості звітності та незалежного управління Запровадити єдиний інформаційний простір для збирання, оброблення та прогнозування клінічних і фінансових даних Розвивати транспортну інфраструктуру
Володимир Гройсман
Вгору