Тільки політики з чистою кармою можуть претендувати на повторне обрання.
Володимир Гройсман
Володимир Гройсман
Ухвалена програма уряду Володимира Гройсмана 2016 року
62%
Підготувати законопроекти, а також прийняти підзаконні акти для забезпечення реалізації змін до Конституції України Забезпечити реформування судової системи та механізмів виконання судових рішень Створити ефективну систему призначення та надання пільг Покращити якість та умови здобуття загальної середньої освіти Розмежувати компетенцію Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ Визначати авіаперевізників за результатами прозорих тендерів Здійснити перехід до нової функціональної системи ЗСУ відповідно до стандартів НАТО Забезпечити проведення антикорупційної реформи Забезпечити розвиток діяльності закладів вищої освіти Запровадити дієві механізми житлового забезпечення військовослужбовців Запустити систему загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування та добровільного страхування Запровадити середньострокове бюджетне планування Створити нову систему мобілізаційної підготовки та мобілізації Розділити діяльність щодо передачі і розподілу електроенергії Підвищити рівень оплати праці та вимоги до поліцейських Запровадити функціональну структуру Національної поліції Забезпечити розвиток промислової та експортної політики Запровадити нові принципи та механізми служби в органах місцевого самоврядування Створити електронні реєстри культурних пам’яток Забезпечити належне фінансування суспільного мовлення Залучати міжнародну підтримку для деокупації Криму Ліквідувати перехресне субсидіювання Щоквартально переглядати та підвищувати мінімальну пенсію Забезпечити розвиток професійно-технічної освіти Запровадити в роботі Державної фіскальної служби автоматизовану систему управління ризиками та оцінки митної вартості товарів Реформувати фінансовий сектор Реформувати систему дільничних інспекторів Забезпечити реформування структури та функціоналу міністерств Створити єдиний простір медичних закладів усіх форм власності та підпорядкування Розвивати транспортну інфраструктуру Розв'язати проблему простроченої заборгованості щодо компенсації різниці в тарифах Забезпечити конкуренцію та прозорість на ринку закупівель ліків Створити інформаційний реєстр даних про внутрішньо переміщених осіб Забезпечити реалізацію програм підтримки та поширення українського культурного продукту Передати повноваження із встановлення пільгового проїзду органам місцевого самоврядування Здійснити прозору приватизацію державних підприємств Зменшити дефіцит Пенсійного фонду України Вдосконалити систему оцінювання якості освіти Запровадити нові підходи до оцінки загроз у сфері національної безпеки Відновити ВПК, зокрема шляхом розміщення державного оборонного замовлення та реалізації програм міжнародного співробітництва Створити військову поліцію Вдосконалити систему соціального страхування Забезпечити автоматичне відшкодування ПДВ та підвищення ефективності трансфертного ціноутворення Запровадити європейські стандарти будівництва та утримання доріг Збільшити кількість внутрішніх авіарейсів Запровадити клінічні протоколи з переліком медичних послуг для окремих рівнів надання медичної допомоги Провести аудит договорів про спільну діяльність та здійснювати продаж відкликаних договорів на аукціонах Удосконалити механізми тарифного та ліцензійного регулювання діяльності суб’єктів у сфері комунальних послуг Забезпечити доступність дошкільної освіти Поліпшити умови ведення бізнесу Запровадити механізми збереження та відтворення земельних ресурсів Запровадити ринкові механізми надання гарантованих державою медичних послуг Запровадити фінансове стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць Надати органам місцевого самоврядування право утворювати муніципальну варту Провести реструктуризацію НАК «Нафтогаз України» Створити ефективну систему максимального повторного використання твердих побутових відходів Створити сучасну біржову інфраструктуру та сучасні умови для функціонування товарного біржового ринку Завершити реформування залізничного транспорту Перевести в цифровий формат національні книжкові фонди Запровадити обов’язкове оцінювання регуляторного впливу законодавчого акта згідно з міжнародними стандартами Передати дороги місцевого значення до сфери управління місцевих органів виконавчої влади Запровадити інститут детективів Запровадити правила та механізми регулювання ринку енергетики Ліквідовувати неприватизовані шахти із забезпеченням соціальної підтримки вивільнених працівників Забезпечувати реалізацію плану дій з енергоефективності Завершити процедури зі створення суспільного мовлення Забезпечити застосування непрямих методів оподаткування Забезпечити скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню Запровадити на держпідприємствах міжнародні стандарти щодо прозорості звітності та незалежного управління Реформувати систему державного нагляду використання природних ресурсів Реформувати систему призначення спеціальних пенсій Реформувати Державну аудиторську службу Реформувати первинну медико-санітарну допомогу Забезпечити продовження реформи децентралізації влади Надати право розпоряджатися землею об’єднаним територіальним громадам Розмежувати повноваження у сфері оперативно-розшукової діяльності Запровадити ринкові умови у сфері управління житлом Здійснити приватизацію вугледобувних підприємств Гармонізувати законодавство з директивами ЄС щодо біорізноманіття, оцінки атмосферного повітря, викидів газів, поводження з відходами Підвищити посадові оклади військовослужбовців Завершити реформу з перетворення МВС на цивільний орган з формування державної політики Розробити Державну стратегію з відновлення цілісності України Запровадити єдиний інформаційний простір для збирання, оброблення та прогнозування клінічних і фінансових даних Запровадити комерційний облік ресурсів Забезпечити розвиток та реалізацію програм будівництва доступного житла Створити систему управління водними ресурсами відповідно до басейнового принципу та гідрографічного районування територій Приєднати Україну до Європейського авіаційного простору Запровадити програми державної підтримки фермерських господарств Запровадити програму популяризації читання, книговидання, книгорозповсюдження Запровадити механізми комерціалізації результатів наукових робіт і трансферу технологій Забезпечити прозорість видобувних галузей Забезпечити функціонування системи прогнозування розвитку ринку праці Запустити системи контролю якості надання медичної допомоги Збільшити кількість міжнародних авіарейсів Запровадити механізми страхування ризиків інвесторів Провести реформування публічної адміністрації Запровадити механізми оцінки наслідків впливу громадських і приватних проектів на навколишнє природне середовище Ухвалити новий Податковий кодекс Забезпечити розвиток науки Запровадити на парламентських виборах пропорційну виборчу систему з відкритими списками
Володимир Гройсман
Вгору