Тільки політики з чистою кармою можуть претендувати на повторне обрання.
Володимир Гройсман
Володимир Гройсман
Ухвалена програма уряду Володимира Гройсмана 2016 року
62%
Провести аудит договорів про спільну діяльність та здійснювати продаж відкликаних договорів на аукціонах Підготувати законопроекти, а також прийняти підзаконні акти для забезпечення реалізації змін до Конституції України Забезпечити проведення антикорупційної реформи Забезпечити прозорість видобувних галузей Забезпечити конкуренцію та прозорість на ринку закупівель ліків Передати повноваження із встановлення пільгового проїзду органам місцевого самоврядування Гармонізувати законодавство з директивами ЄС щодо біорізноманіття, оцінки атмосферного повітря, викидів газів, поводження з відходами Створити військову поліцію Здійснити прозору приватизацію державних підприємств Запровадити правила та механізми регулювання ринку енергетики Розмежувати повноваження у сфері оперативно-розшукової діяльності Запустити системи контролю якості надання медичної допомоги Поліпшити умови ведення бізнесу Забезпечити функціонування системи прогнозування розвитку ринку праці Запровадити інститут детективів Створити електронні реєстри культурних пам’яток Запровадити програми державної підтримки фермерських господарств Створити ефективну систему призначення та надання пільг Запровадити комерційний облік ресурсів Запровадити на держпідприємствах міжнародні стандарти щодо прозорості звітності та незалежного управління Забезпечити застосування непрямих методів оподаткування Удосконалити механізми тарифного та ліцензійного регулювання діяльності суб’єктів у сфері комунальних послуг Забезпечити належне фінансування суспільного мовлення Запровадити єдиний інформаційний простір для збирання, оброблення та прогнозування клінічних і фінансових даних Запровадити клінічні протоколи з переліком медичних послуг для окремих рівнів надання медичної допомоги Забезпечити розвиток та реалізацію програм будівництва доступного житла Надати право розпоряджатися землею об’єднаним територіальним громадам Запровадити механізми оцінки наслідків впливу громадських і приватних проектів на навколишнє природне середовище Провести реструктуризацію НАК «Нафтогаз України» Ліквідувати перехресне субсидіювання Запровадити в роботі Державної фіскальної служби автоматизовану систему управління ризиками та оцінки митної вартості товарів Запровадити середньострокове бюджетне планування Розробити Державну стратегію з відновлення цілісності України Запровадити фінансове стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць Ліквідовувати неприватизовані шахти із забезпеченням соціальної підтримки вивільнених працівників Розвивати транспортну інфраструктуру Реформувати систему дільничних інспекторів Підвищити посадові оклади військовослужбовців Реформувати систему державного нагляду використання природних ресурсів Запровадити функціональну структуру Національної поліції Забезпечити продовження реформи децентралізації влади Передати дороги місцевого значення до сфери управління місцевих органів виконавчої влади Збільшити кількість міжнародних авіарейсів Запровадити європейські стандарти будівництва та утримання доріг Створити інформаційний реєстр даних про внутрішньо переміщених осіб Створити єдиний простір медичних закладів усіх форм власності та підпорядкування Реформувати контрольно-наглядові органи Залучати міжнародну підтримку для деокупації Криму Збільшити кількість внутрішніх авіарейсів Забезпечити розвиток науки Забезпечити реформування судової системи та механізмів виконання судових рішень Завершити реформування залізничного транспорту Щоквартально переглядати та підвищувати мінімальну пенсію Реформувати систему призначення спеціальних пенсій Розмежувати компетенцію Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ Створити нову систему мобілізаційної підготовки та мобілізації Забезпечити розвиток професійно-технічної освіти Підвищити рівень оплати праці та вимоги до поліцейських Реформувати фінансовий сектор Реформувати Державну аудиторську службу Забезпечувати реалізацію плану дій з енергоефективності Запровадити нові підходи до оцінки загроз у сфері національної безпеки Забезпечити розвиток промислової та експортної політики Відновити ВПК, зокрема шляхом розміщення державного оборонного замовлення та реалізації програм міжнародного співробітництва Завершити процедури зі створення суспільного мовлення Здійснити перехід до нової функціональної системи ЗСУ відповідно до стандартів НАТО Забезпечити реформування структури та функціоналу міністерств Запровадити на парламентських виборах пропорційну виборчу систему з відкритими списками Забезпечити скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню Покращити якість та умови здобуття загальної середньої освіти Перевести в цифровий формат національні книжкові фонди Запровадити програму популяризації читання, книговидання, книгорозповсюдження Реформувати первинну медико-санітарну допомогу Надати органам місцевого самоврядування право утворювати муніципальну варту Забезпечити розвиток діяльності закладів вищої освіти Вдосконалити систему соціального страхування Провести реформування публічної адміністрації Здійснювати розвиток ринку оренди землі Запровадити обов’язкове оцінювання регуляторного впливу законодавчого акта згідно з міжнародними стандартами Запровадити нові принципи та механізми служби в органах місцевого самоврядування Запровадити механізми збереження та відтворення земельних ресурсів Запровадити механізми комерціалізації результатів наукових робіт і трансферу технологій Зменшити дефіцит Пенсійного фонду України Запровадити ринкові механізми надання гарантованих державою медичних послуг Забезпечити доступність дошкільної освіти Запровадити ринкові умови у сфері управління житлом Здійснити приватизацію вугледобувних підприємств Створити ефективну систему максимального повторного використання твердих побутових відходів Запровадити механізми страхування ризиків інвесторів Розділити діяльність щодо передачі і розподілу електроенергії Створити систему управління водними ресурсами відповідно до басейнового принципу та гідрографічного районування територій Розв'язати проблему простроченої заборгованості щодо компенсації різниці в тарифах Ухвалити новий Податковий кодекс Забезпечити реалізацію програм підтримки та поширення українського культурного продукту Вдосконалити систему оцінювання якості освіти Забезпечити автоматичне відшкодування ПДВ та підвищення ефективності трансфертного ціноутворення Завершити реформу з перетворення МВС на цивільний орган з формування державної політики Запровадити дієві механізми житлового забезпечення військовослужбовців Запустити систему загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування та добровільного страхування Визначати авіаперевізників за результатами прозорих тендерів
Володимир Гройсман
Вгору