Тільки політики з чистою кармою можуть претендувати на повторне обрання.
Олексій Гончарук
Олексій Гончарук
Ухвалена програма уряду Олексія Гончарука 2019 року
13%
Забезпечити безвізовий режим з Маршалловими островами Запровадити принципи прозорого корпоративного управління на державних стратегічних підприємствах ПЕК Залучити інвесторів у державні банки Покращувати якість комунальних послуг Створити портал для моніторингу доступності інтернету Розділити АТ «Укрзалізниця» на окремі суб’єкти господарювання Запровадити систему створення стратегічних запасів з метою нівелювання подій, що можуть порушити безпеку енергетичного сектору Запровадити спільний прикордонний контроль на максимальній кількості пунктів пропуску через державний кордон Забезпечити державний рівень контролю та функціонування належної системи поводження з побутовими відходами Продовжити реформу отримання державного стимулювання розвитку виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії Створити Національну систему стійкості відповідно до критеріїв та практик НАТО Суттєво збільшити екологічний податок та спрямувати його на фінансування рекультивації екологічно небезпечних звалищ Перетворити Державне казначейство в діджиталізовану установу Запровадити євроатлантичні принципи і підходи до оцінки службової діяльності професійних військовослужбовців Удосконалити операційні процедури системи реагування на правопорушення та надзвичайні ситуації Розширити можливості для інформування населення на тимчасово окупованих територіях Забезпечити модернізацію існуючих угод про визнання і захист інвестицій Надати фінансову підтримку фермерам на купівлю землі сільськогосподарського призначення та розвиток свого бізнесу Створити умови для розвитку ефективної мережі закладів професійної освіти, підтримуючи об’єктивно найкращі з них Запровадити організаційно-правові інструменти стимулювання регіонального та місцевого розвитку Удосконалити виконавче провадження шляхом діджиталізації відповідних процедур Реформувати систему кримінальних покарань шляхом розширення переліку видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі Створити Єдину державну електронну систему у сфері будівництва Запровадити інтегроване управління водними ресурсами за басейновим принципом Підготувати на основі директив ЄС пакет законів, якими унормують поводження з відходами Впровадити не менше 80% актів ЄС, передбачених Угодою про асоціацію Провести роботу із особовим складом сил оборони щодо ставлення до корупції Створити Містобудівний кадастр на державному рівні та інтегрувати його з іншими реєстрами та кадастрами Виконати необхідні передумови для інтеграції газотранспортної системи України до ENTSO-G Побудувати інтегровану систему оцінки державної політики Врегулювати використання земель оборони Скасувати мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення Забезпечити нарощування енергетичної інфраструктури та ринків для здійснення імпортно-експортних операцій Залучити інвестиції у покращення стану залізничного вокзалу Запоріжжя Модернізувати систему централізованого оповіщення населення про надзвичайні ситуації Забезпечити співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями та збільшення фінансування інвестиційних проектів за рахунок їх підтримки Забезпечити відповідність змісту і тривалості програм професійної освіти потребам ринку праці Розвивати малий та середній бізнес шляхом надання дешевих кредитів Запровадити процедуру експертизи, що проводиться за міжнародними стандартами, для державної атестації та наукових конкурсів Привести всі енергетичні товари до однієї еквівалентної величини Надати можливість для професійної підготовки вихователям, що працюють у ДНЗ з дітьми з особливими освітніми потребами Впровадити комплексні інтелектуальні системи відеоспостереження з потужною аналітичною складовою Корпоратизувати всі держпідприємства, що провадять комерційну діяльність, шляхом перетворення їх в акціонерні товариства Посилити екологічну відповідальність та впровадити принцип забруднювач платить Забезпечити зниження ціни енергетичних товарів Запустити роботу мобільних груп для надання послуг ветеранам Спростити реєстрацію селянських господарств та отримання дозвільної документації для введення в обіг сільськогосподарської продукції Запровадити систему автоматичного моніторингу викидів на підприємствах Перезапустити роботу організацій колективного управління авторськими правами Розвинути національну електронну транзитну систему та інтеграцію інформаційно-телекомунікаційних компонентів митниці Реалізувати принцип Community Policing шляхом поширення проекту Поліцейський офіцер громади Підвищити прозорість оборонного бюджету відповідно до нових принципів віднесення інформації до державної таємниці Запровадити методи, спрямовані на протидію зловживанню повноваженнями та ресурсами під час використання бюджету Покласти людиноцентричний принцип в основу прийняття управлінських рішень з питань оборони Розширити мережу консулів, щоб мати консульського представника України у кожному регіоні світу Провести повну професіоналізацію публічних закупівель через навчальні програми та використання систем моніторингу ризиків На законодавчому рівні забезпечити економічні стимули для залучення інвестицій в інфраструктуру з поводження з відходами Забезпечити безоплатні та безпечні пологи в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення Збільшити площі лісів Сформувати мережу центрів професійного вдосконалення Забезпечити неухильне дотримання Україною інвестиційних угод Проаналізувати проекти впровадження централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення Створити умови для отримання пільгового кредитування на житло для переміщених осіб Забезпечити участь України у роботі понад 25 міжнародних дослідницьких інфраструктур Популяризувати туристичні локації України Запровадити систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів Фінансувати виключно за результатами наукової об’єктивної атестації усі наукові установи та університети Забезпечити громадянам доступ до гарантованого пакета медичних послуг Запровадити довгострокове планування ефективних систем централізованого теплопостачання міст Удосконалити механізм функціонування ринку оренди житла Залучити Національного поштового оператора до надання фінансових та інших послуг, що потребують роботи з широкою клієнтською базою Створити нову систему надання послуг в межах адміністративних, госпітальних, судових, міжмуніципальних округів Ввести запобіжники проти земельного рейдерства Підвищити рівень безпеки дорожнього руху через вдосконалення низки систем У 2020 році забезпечити збільшення строків безвізового перебування в Аргентині Забезпечити габаритно-ваговий контроль за допомогою щонайменше 150 автоматичних систем зважування в русі Розробити та ввести в дію План оборони України Забезпечити роботу національної системи невідкладної боротьби з подіями, які призводять до забруднення моря Надати ветеранам додатковий гарантований державою пакет медичних послуг Провести аудит державних реєстрів Створити територіальний брендінг Запровадити вдосконалену систему захисту прав військовослужбовців Залучити інвестиції у покращення стану залізничних вокзалів із використанням державно-приватного партнерства Впровадити нову систему управління військовою кар’єрою Сприяти зміцненню інституційної спроможності фінансових регуляторів Спростити доступ на авіаринок послуг з наземного обслуговування Провести приватизацію державних підприємств Започаткувати політику декарбонізації та скорочення викидів парникових газів Забезпечити інтероперабельність і високий рівень безпеки даних державних реєстрів Провести масштабне дослідження, яке встановить рівень реального покриття інтернетом України Запровадити органи префектурного типу Забезпечити прозорі процедури банкрутства Запровадити економічні інструменти для зменшення втрат у комунальних мережах Привести законодавство у сфері фінансового моніторингу у відповідність з директивами ЄС Повністю реалізувати ризик-орієнтований підхід до запобігання надзвичайним ситуаціям Забезпечити безвізовий режим з Монголією Запровадити параметричний метод нормування у будівництві Розробити нову Генеральну схему планування території України Визначити перелік відходів та перелік найкращих доступних технологій операцій поводження з ними Збільшити доступність будівництва нового житла за рахунок здешевлення кредитних ресурсів та шляхом зниження собівартості будівництва
Олексій Гончарук
Вгору