Тільки політики з чистою кармою можуть претендувати на повторне обрання.
Олексій Гончарук
Олексій Гончарук
Ухвалена програма уряду Олексія Гончарука 2019 року
13%
Деполітизувати функцію з управління боргом і створити боргове агентство Запровадити житлові програми для учасників бойових дій з використанням держпідтримки та пільгового іпотечного кредитування Капітально відремонтувати шлюзи Започаткувати політику декарбонізації та скорочення викидів парникових газів Запровадити організаційно-правові інструменти стимулювання регіонального та місцевого розвитку Впровадити планові перевірки суб’єктів господарювання відповідно до ризиків, які вони спричиняють середовищу Провести повну професіоналізацію публічних закупівель через навчальні програми та використання систем моніторингу ризиків Підвищити прозорість та ефективність системи культурних послуг Забезпечити прозорі процедури банкрутства Врегулювати використання земель оборони Продовжити реформу отримання державного стимулювання розвитку виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії Забезпечити, щоб в повсякденну діяльність та освітній процес сектору безпеки і оборони був повністю інтегрований ґендерний компонент Збільшити кількість глибоководних причалів із допустимою осадкою від 15 метрів до 15 одиниць Створювати стимули для населених пунктів планувати розвиток своїх територій Створити нову систему надання послуг в межах адміністративних, госпітальних, судових, міжмуніципальних округів Стимулювати створення якісного інформаційного простору через ідентифікацію маніпулятивного контенту Запровадити систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів Запровадити систему екологічних податків, що стимулюватимуть запобігання утворенню відходів Реалізувати Державну програму з безпеки польотів Створити не менше 250 навчально-практичних центрів у закладах професійно-технічної освіти Запровадити систему екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112 на всій території України Надати ветеранам додатковий гарантований державою пакет медичних послуг Створити умови для доступу громадян, бізнесу, держструктур до результатів наукових досліджень та розробок, для можливості оцінити їх якість На законодавчому рівні забезпечити економічні стимули для залучення інвестицій в інфраструктуру з поводження з відходами Збільшити кількість потужностей для перероблення побутових відходів Запровадити моніторинг 100% постачальників харчової продукції до шкільних та дошкільних навчальних закладів з відкликанням такої продукції у разі невідповідності Запровадити методику вимірювання середнього часу випуску товарів на основі даних Всесвітньої митної організації Запровадити стандарти Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF) Допомогти громадянам підготуватись до наслідків глобальної зміни клімату Залучити інвесторів у державні банки Переглянути принципи опрацювання звернень громадян про корупційні явища у силах оборони Запровадити комплексну систему безпечного проведення мирних зібрань Усунути нетарифні бар’єри у сфері митниці та промислових товарів Створити ефективну систему доступу громадян до правової інформації Розширити можливості для інформування населення на тимчасово окупованих територіях Забезпечити розвиток ветеранської літератури та інших ініціатив, які спрямовані на героїзацію захисників Запровадити оподаткування екологічних екстерналій через спеціальний акциз на енергетичні товари на рівні 1% Стимулювати модернізацію існуючого житлового фонду Перетворити Державне казначейство в діджиталізовану установу Вдосконалити механізми управління у багатоквартирних будинках Впровадити не менше 80% актів ЄС, передбачених Угодою про асоціацію Сприяти зміцненню інституційної спроможності фінансових регуляторів Створити умови для постійного підвищення кваліфікації педагогічних працівників у дошкіллі Забезпечити розбудову ІТ-інфраструктури пенітенціарної системи Прискорити подальше розкриття інформації про публічні фінанси, зокрема через портали відкритих даних Впровадити нову систему управління військовою кар’єрою Залучити Національного поштового оператора до надання фінансових та інших послуг, що потребують роботи з широкою клієнтською базою Створити інфраструктуру, яка дозволить українцям масово підвищувати рівень своїх цифрових навичок Запустити роботу мобільних груп для надання послуг ветеранам Зібрати послуги всіх центральних органів на єдиному порталі послуг Створити систему медіації, відновного правосуддя, третейських судів та арбітражів, конкурентних державним судам Створити мережу підрозділів поліції за типом поліцейська станція Реалізувати принцип Community Policing шляхом поширення проекту Поліцейський офіцер громади Завершити будівництво Музею та Меморіалу Небесної сотні Започаткувати створення нової системи територіальної оборони України із залученням широких верств населення На законодавчому рівні закріпити участь громадян у визначенні пріоритетів та розподілі коштів шляхом е-голосування для соціально-економічного розвитку Запровадити параметричний метод нормування у будівництві Запровадити економічні інструменти для зменшення втрат у комунальних мережах Створити умови для інтеграції вчених до європейського та світового дослідницького просторів Вдосконалити систему екстреної медичної допомоги Впровадити нову систему контролю якості будівництва автомобільних доріг, їх безпеки та утримання Визначити оптимальну ціну енергетичного міксу на базі уніфікованої одиниці енергії Забезпечити внесок України в операції НАТО Розширити мережу консулів, щоб мати консульського представника України у кожному регіоні світу Забезпечити габаритно-ваговий контроль за допомогою щонайменше 150 автоматичних систем зважування в русі Запровадити інструменти цивільного контролю над силами оборони відповідно до євроатлантичних стандартів Забезпечити співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями та збільшення фінансування інвестиційних проектів за рахунок їх підтримки Підтримувати програми волонтерства і соціальної активності Завершити будівництво другої черги Музею Голодомору Розпочати реформування неприбуткових вугільних підприємств та професійну переорієнтацію їх працівників Створити інтегровану систему моніторингу регіонального розвитку та оцінки якості діяльності держави в регіоні Забезпечити проведення відкритих аукціонів та конкурсів на право користування надрами на державному та місцевому рівні Створити систему збирання, аналізу та поширення даних про стан атмосферного повітря Підтримувати молодих вчених шляхом надання стимулів для старту та здійснення наукової кар’єри Забезпечити роботу національної системи невідкладної боротьби з подіями, які призводять до забруднення моря Ліквідувати понад тисячу неефективних підприємств Посилити контроль і відповідальність за порушення у сфері екологічного законодавства Запровадити нові алгоритми ефективної комунікації з організаторами та учасниками масових заходів Забезпечити нарощування енергетичної інфраструктури та ринків для здійснення імпортно-експортних операцій Створити систему ефективної протидії злочинам у кіберпросторі Ліквідувати та автоматизувати зайві функції та органи держапарату Покласти людиноцентричний принцип в основу прийняття управлінських рішень з питань оборони Розділити АТ «Укрзалізниця» на окремі суб’єкти господарювання Визначити перелік відходів та перелік найкращих доступних технологій операцій поводження з ними Забезпечити громадянам доступ до гарантованого пакета медичних послуг Подолати проблему вразливості паливно-енергетичного комплексу від зовнішніх та внутрішніх загроз Запровадити нові дієві механізми забезпечення житлом та іншими складовими соціального пакету військовослужбовців Створити систему недопущення митних правопорушень шляхом повної електронізації процесів і повного відеонагляду Розвивати малий та середній бізнес шляхом надання дешевих кредитів Відкрити представництво в ICAO Проаналізувати проекти впровадження централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення Запроваджувати інтелектуальні транспортні системи у сфері дорожнього господарства та дорожньої інфраструктури Підтримати обізнаність та популяризацію принципів цивільного контролю серед військовослужбовців та населення Забезпечити відповідність змісту і тривалості програм професійної освіти потребам ринку праці Утворити Бюро фінансових розслідувань Вдосконалити систему контролю якості медичних послуг Реалізувати програми ефективної соціалізації внутрішньо переміщених осіб у місцевих громадах Запроваджувати заходи для формування здорового способу життя серед молоді та дорослого населення Запровадити відповідальність виробника за утилізацію акумуляторів, відходів електронного обладнання Створити умови для запровадження нового стилю лідерства та філософії відносин у військових колективах на основі принципів НАТО
Олексій Гончарук
Вгору