Тільки політики з чистою кармою можуть претендувати на повторне обрання.
Олексій Гончарук
Олексій Гончарук
Ухвалена програма уряду Олексія Гончарука 2019 року
13%
Розробляти плани з адаптації для найбільш вразливих галузей, що вже потерпають від зміни клімату Забезпечити інтероперабельність і високий рівень безпеки даних державних реєстрів Допомогти громадянам підготуватись до наслідків глобальної зміни клімату Продовжити розвивати програму доступні ліки, поступово розширюючи перелік безоплатних лікарських засобів Розвинути національну електронну транзитну систему та інтеграцію інформаційно-телекомунікаційних компонентів митниці Запровадити облік використання всіх форм енергії та ресурсів Реалізувати сучасні принципи поліцейської діяльності, керовані аналітикою Intelligence-Led Policing Визначити оптимальну ціну енергетичного міксу на базі уніфікованої одиниці енергії Утворити Бюро фінансових розслідувань Оновити процеси внутрішнього контролю за виконанням антикорупційних цілей та програм сил оборони Підтримувати створення суспільно значущого культурного контенту Ліквідувати та автоматизувати зайві функції та органи держапарату Запровадити єдиний реєстр суб’єктів господарювання, які мають вплив на навколишнє середовище Продовжувати втілювати програму «Нова українська школа» Створити умови для лікування пацієнтів за визнаними світовими клінічними рекомендаціями Повністю впровадити Водну рамкову Директиву ЄС Суттєво збільшити екологічний податок та спрямувати його на фінансування рекультивації екологічно небезпечних звалищ Створити інструмент примусового розділення монополій Створити систему моніторингу працевлаштування осіб з інвалідністю для швидкого реагування на проблематику Підтримувати молодих вчених шляхом надання стимулів для старту та здійснення наукової кар’єри Посилити відповідальність за несанкціоноване поводження з відходами Стимулювати розвиток мережі дошкільних закладів, у тому числі приватних Стимулювати інструменти прямої демократії Підвищити рівень безпеки дорожнього руху через вдосконалення низки систем Створити систему медіації, відновного правосуддя, третейських судів та арбітражів, конкурентних державним судам Вдосконалити систему запобігання інфекційним та неінфекційним захворюванням Створювати стимули для населених пунктів планувати розвиток своїх територій Забезпечити розбудову ІТ-інфраструктури пенітенціарної системи Створити Єдину державну електронну систему у сфері будівництва Розвинути центр обробки даних для оцифрування геологічної інформації та підтримки бази знань Перетворити Державне казначейство в діджиталізовану установу Запровадити оподаткування екологічних екстерналій через спеціальний акциз на енергетичні товари на рівні 1% Запровадити інтегроване управління водними ресурсами за басейновим принципом Запровадити організаційно-правові інструменти стимулювання регіонального та місцевого розвитку Розробити нові стандарти, освітні програми, підручники для базової та старшої школи В партнерстві з місцевими громадами розширити доступ до існуючої спортивної інфраструктури Підвищити прозорість оборонного бюджету відповідно до нових принципів віднесення інформації до державної таємниці Встановити межі прибережних захисних смуг водних об’єктів Створити інтегровану систему моніторингу регіонального розвитку та оцінки якості діяльності держави в регіоні Оновити зміст освіти, методики та освітні технології у закладах дошкільної освіти Забезпечити швидку комунікацію громадян з поліцією за допомогою смартфону Стимулювати модернізацію існуючого житлового фонду Створити Фонд національного добробуту, який візьме в управління стратегічні державні підприємства Надавати вчителям всебічну підтримку та стимулювати найкращих вчителів Оптимізувати ринки з допомогою електронних систем Запровадити систему екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112 на всій території України Максимально автоматизувати процеси прикордонного контролю Збільшити фінансування сфери поводження з побутовими відходами за рахунок запровадження розширеної відповідальності виробника та інвестицій Створити умови для отримання пільгового кредитування на житло для переміщених осіб Створити Містобудівний кадастр на державному рівні та інтегрувати його з іншими реєстрами та кадастрами Запровадити євроатлантичні принципи і підходи до оцінки службової діяльності професійних військовослужбовців Запровадити можливість проведення окремих реєстраційних дій без втручання людини Створити нову систему моніторингу підземних вод та небезпечних геологічних процесів Створити національну систему адаптації до зміни клімату Встановити єдині правила, якими регулюються послуги поштового зв’язку та впровадити системи для забезпечення їх дотримання Запровадити стандарти Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF) Створити Національну систему стійкості відповідно до критеріїв та практик НАТО Реалізувати перші проекти з будівництва платних, концесійних доріг Впровадити планові перевірки суб’єктів господарювання відповідно до ризиків, які вони спричиняють середовищу Запровадити довгострокове планування ефективних систем централізованого теплопостачання міст Посилити спроможності сил реагування на правопорушення та надзвичайні ситуації Забезпечити надання безкоштовної правової допомоги незахищеним громадянам Запровадити житлові програми для учасників бойових дій з використанням держпідтримки та пільгового іпотечного кредитування Допомогти кожному регіону знайти стратегію для стрімкого розвитку в рамках країни, зокрема шляхом смарт-спеціалізації Збільшити вуглецевий податок Усунути регуляторні бар’єри для отримання держдопомоги для реалізації інвестпрограм регіонального розвитку на проблемних територіях Створити умови для постійного підвищення кваліфікації педагогічних працівників у дошкіллі Зобов’язати суб’єктів господарювання встановити прилади вимірювання в межах санітарних зон відповідного суб’єкта Змінити систему фінансування закладів вищої освіти Імплементувати Регламент ЄС щодо визначення вимог до будівельних виробів та їх технічної апробації Запровадити нові внутрішні авіарейси Завершити створення Державної митної служби з не менше, ніж 50% нових людей на керівних посадах Створити не менше 100 центрів колективного користування обладнанням Створити нову систему надання послуг в межах адміністративних, госпітальних, судових, міжмуніципальних округів Запровадити комплексну систему безпечного проведення мирних зібрань Стимулювати створення якісного інформаційного простору через ідентифікацію маніпулятивного контенту Створити умови для визнання в системі формальної освіти результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті Скасувати фінансові та митні обмеження, що призводять до неефективного витрачання коштів Впровадити стратегію стимулювання добровільного дотримання податкової дисципліни Збільшити кількість мобільних поштових відділень до 500 одиниць Створити умови для спрощення доступу до адміністративних послуг для внутрішньо переміщених осіб та населення на тимчасово окупованих територіях Забезпечити безвізовий режим з Монголією Створити умови для запровадження нового стилю лідерства та філософії відносин у військових колективах на основі принципів НАТО Створити електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами Передати органам місцевого самоврядування більшість повноважень у секторальних сферах, зокрема у питаннях соціально-економічного розвитку громад Завершити будівництво другої черги Музею Голодомору Прискорити подальше розкриття інформації про публічні фінанси, зокрема через портали відкритих даних Покращувати якість культурних послуг Запровадити принципи прозорого корпоративного управління на державних стратегічних підприємствах ПЕК Вдосконалити систему контролю якості медичних послуг Забезпечити роботу національної системи невідкладної боротьби з подіями, які призводять до забруднення моря Запровадити інструменти цивільного контролю над силами оборони відповідно до євроатлантичних стандартів Вжити заходів для зменшення споживання контенту держави-агресора мінімум вдвічі Забезпечити безвізовий режим з Маршалловими островами Підвищити рівень захищеності енергетичної інфраструктури Запровадити страхування відповідальності лікарів у разі завдання шкоди пацієнту Повністю реалізувати скандинавську модель забезпечення охорони громадського порядку Збільшити розміри соцдопомоги для малозабезпечених Забезпечити модернізацію існуючих угод про визнання і захист інвестицій Забезпечити відповідність змісту і тривалості програм професійної освіти потребам ринку праці
Олексій Гончарук
Вгору