Тільки політики з чистою кармою можуть претендувати на повторне обрання.
Олексій Гончарук
Олексій Гончарук
Ухвалена програма уряду Олексія Гончарука 2019 року
13%
Створити систему збирання, аналізу та поширення даних про стан атмосферного повітря Визначити на законодавчому рівні вимоги щодо необхідності розроблення та актуалізації містобудівної документації Залучити інвестиції у покращення стану Центрального пасажирського вокзалу міста Києва Забезпечити роботу національної системи невідкладної боротьби з подіями, які призводять до забруднення моря Створити дієвий механізм комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового фонду Створити систему медіації, відновного правосуддя, третейських судів та арбітражів, конкурентних державним судам Створити інструмент примусового розділення монополій Забезпечити комплексні медичні та соціальні послуги для громадян, які перебувають в термінальній стадії Забезпечити безвізовий режим з Монголією Повністю реалізувати скандинавську модель забезпечення охорони громадського порядку Реалізувати комплексну програму героїзації образу захисника/ветерана у свідомості від школярів до старшого покоління Розробити політики власності з чітким визначенням мети державного володіння і ключових показників ефективності діяльності для всіх державних підприємств Забезпечити надання безкоштовної правової допомоги незахищеним громадянам Створювати стимули для населених пунктів планувати розвиток своїх територій Запровадити довгострокове планування ефективних систем централізованого теплопостачання міст Змінити домінуючий спосіб поводження з побутовими відходами, яким досі залишається їх вивезення та захоронення Забезпечити органи місцевого самоврядування механізмами укладення договорів з учасниками ринку поводження з побутовими відходами, які будуть містити гарантії повернення інвестицій Продовжити розвивати програму доступні ліки, поступово розширюючи перелік безоплатних лікарських засобів Запровадити систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів Забезпечити безвізовий режим з Маршалловими островами Модернізувати роботу Державної служби зайнятості Створити не менше 100 центрів колективного користування обладнанням На законодавчому рівні забезпечити економічні стимули для залучення інвестицій в інфраструктуру з поводження з відходами Вдосконалити систему запобігання інфекційним та неінфекційним захворюванням Підвищити якість професійної підготовки осіб з інвалідністю для підвищення їх конкурентоспроможності Збільшити кількість глибоководних причалів із допустимою осадкою від 15 метрів до 15 одиниць Запровадити єдиний реєстр суб’єктів господарювання, які мають вплив на навколишнє середовище Розбудувати мережу ветеранських просторів, що будуть єдиним вікном надання послуг ветеранам Посилити контроль за реалізацією товарів та послуг, а також відповідальність за порушення вимог законодавства Створити Фонд національного добробуту, який візьме в управління стратегічні державні підприємства Створити Єдину державну електронну систему у сфері будівництва Створити нову систему моніторингу підземних вод та небезпечних геологічних процесів В партнерстві з місцевими громадами запустити програму з будівництва мультифункціональних спортивних комплексів Залучити інвестиції у покращення стану залізничного вокзалу Миколаєва Почати поетапне нарощування кількості підрозділів, спроможних до виконання спільних завдань із підрозділами країн-партнерів Забезпечити надання доступу вченим до багатоканального фінансування та до дослідницьких інфраструктур Створити умови для інтеграції вчених до європейського та світового дослідницького просторів Забезпечити зниження ціни енергетичних товарів Розробляти плани з адаптації для найбільш вразливих галузей, що вже потерпають від зміни клімату Провести деофшоризацію економіки, послідовно втіливши план дій з протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування Збільшити розміри соцдопомоги для малозабезпечених Посилити спроможності сил реагування на правопорушення та надзвичайні ситуації Створити умови для лікування пацієнтів за визнаними світовими клінічними рекомендаціями Впровадити нову систему контролю якості будівництва автомобільних доріг, їх безпеки та утримання Залучити інвесторів у державні банки Зупинити процеси зменшення ландшафтного та біологічного різноманіття Створити національну систему адаптації до зміни клімату Перетворити Державне казначейство в діджиталізовану установу Спростити доступ на авіаринок послуг з наземного обслуговування Встановити єдині правила, якими регулюються послуги поштового зв’язку та впровадити системи для забезпечення їх дотримання Запустити програми, які будуть стимулювати школярів та молодь подорожувати Україною Привести систему державного регулювання в авіаційній галузі у відповідність з міжнародними стандартами Надати можливість для професійної підготовки вихователям, що працюють у ДНЗ з дітьми з особливими освітніми потребами Визначити оптимальну ціну енергетичного міксу на базі уніфікованої одиниці енергії Запровадити нові міжнародні авіарейси Забезпечити безоплатні та безпечні пологи в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення Запровадити страхування відповідальності лікарів у разі завдання шкоди пацієнту Надати ветеранам додатковий гарантований державою пакет медичних послуг Допомогти кожному регіону знайти стратегію для стрімкого розвитку в рамках країни, зокрема шляхом смарт-спеціалізації Провести повну професіоналізацію публічних закупівель через навчальні програми та використання систем моніторингу ризиків Оснащувати сили оборони сучасними зразками озброєння, військової та спеціальної техніки Запровадити відповідальність виробника за утилізацію акумуляторів, відходів електронного обладнання Впровадити дозвільну систему, включаючи інтегрований дозвіл для великої промисловості Сприяти банківському кредитуванню економіки шляхом створення умов для зменшення вартості кредитних ресурсів та зниження рівня ризиків для кредиторів Забезпечити функціонування Державної податкової служби з не менше 50% нових людей на керівних посадах та наданням 100% послуг через електронний кабінет платника податків Скасувати мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення Ліквідувати та автоматизувати зайві функції та органи держапарату Забезпечити визнання в Україні застосовуваних у ЄС переліків харчових добавок, ароматизаторів, тверджень про користь Запровадити інструменти цивільного контролю над силами оборони відповідно до євроатлантичних стандартів Запровадити оподаткування екологічних екстерналій через спеціальний акциз на енергетичні товари на рівні 1% Розвивати системи безпечності і контролю якості продукції та перезавантажити державну політику у сфері захисту прав споживачів Удосконалити виконавче провадження шляхом діджиталізації відповідних процедур Повністю впровадити Водну рамкову Директиву ЄС Забезпечити прозорі процедури банкрутства Запровадити євроатлантичні принципи і підходи до оцінки службової діяльності професійних військовослужбовців Підтримувати створення суспільно значущого культурного контенту Завершити будівництво другої черги Музею Голодомору Створити умови для запровадження нового стилю лідерства та філософії відносин у військових колективах на основі принципів НАТО Запровадити організаційно-правові інструменти стимулювання регіонального та місцевого розвитку Перезапустити роботу організацій колективного управління авторськими правами Ввести запобіжники проти земельного рейдерства Сформувати дієвий механізм здійснення демократичного цивільного контролю над діяльністю сектору безпеки і оборони Зобов’язати суб’єктів господарювання встановити прилади вимірювання в межах санітарних зон відповідного суб’єкта Створити систему ефективної протидії злочинам у кіберпросторі Підвищити рівень безпеки дорожнього руху через вдосконалення низки систем Привести законодавство у сфері фінансового моніторингу у відповідність з директивами ЄС Створити умови для визнання в системі формальної освіти результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті Підвищити рівень захищеності енергетичної інфраструктури Прискорити подальше розкриття інформації про публічні фінанси, зокрема через портали відкритих даних Упорядкувати систему здобуття професійних кваліфікацій Провести інвентаризацію всіх послуг, що надаються державними органами громадянам та бізнесу Посилити контроль за притягненням до відповідальності за порушення законодавчих вимог щодо поводження з відходами Запустити програми постійного навчання та самовдосконалення для держслужбовців Запровадити нові алгоритми ефективної комунікації з організаторами та учасниками масових заходів Повністю реалізувати ризик-орієнтований підхід до запобігання надзвичайним ситуаціям Забезпечити інтероперабельність і високий рівень безпеки даних державних реєстрів Розробити нові стандарти, освітні програми, підручники для базової та старшої школи Підтримувати молодих вчених шляхом надання стимулів для старту та здійснення наукової кар’єри Збільшити фінансування сфери поводження з побутовими відходами за рахунок запровадження розширеної відповідальності виробника та інвестицій Реалізувати Комплексні програми розвитку Збройних Сил України
Олексій Гончарук
Вгору