Тільки політики з чистою кармою можуть претендувати на повторне обрання.
Олексій Гончарук
Олексій Гончарук
Ухвалена програма уряду Олексія Гончарука 2019 року
13%
Розділити АТ «Укрзалізниця» на окремі суб’єкти господарювання Забезпечити визнання в Україні застосовуваних у ЄС переліків харчових добавок, ароматизаторів, тверджень про користь Запровадити інтегроване управління водними ресурсами за басейновим принципом Підготувати на основі директив ЄС пакет законів, якими унормують поводження з відходами Визначити оптимальну ціну енергетичного міксу на базі уніфікованої одиниці енергії У 2020 році забезпечити збільшення строків безвізового перебування в Аргентині Збільшити кількість глибоководних причалів із допустимою осадкою від 15 метрів до 15 одиниць Збільшити вуглецевий податок Забезпечити надання доступу вченим до багатоканального фінансування та до дослідницьких інфраструктур В партнерстві з місцевими громадами запустити програму з будівництва мультифункціональних спортивних комплексів Запровадити моніторинг 100% постачальників харчової продукції до шкільних та дошкільних навчальних закладів з відкликанням такої продукції у разі невідповідності Провести масштабне дослідження, яке встановить рівень реального покриття інтернетом України Оновити зміст освіти, методики та освітні технології у закладах дошкільної освіти Впровадити механізм виконання рішень Європейського суду з прав людини, який дозволятиме оперативно усувати проблеми правової системи Подолати проблему вразливості паливно-енергетичного комплексу від зовнішніх та внутрішніх загроз Послідовно продовжувати політику створення спроможних громад, передаючи на місця ресурси, повноваження та відповідальність Запровадити нові дієві механізми забезпечення житлом та іншими складовими соціального пакету військовослужбовців Створити умови для постійного підвищення кваліфікації педагогічних працівників у дошкіллі Створити Фонд національного добробуту, який візьме в управління стратегічні державні підприємства Запровадити методику вимірювання середнього часу випуску товарів на основі даних Всесвітньої митної організації Забезпечити співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями та збільшення фінансування інвестиційних проектів за рахунок їх підтримки Збільшити кількість потужностей для перероблення побутових відходів Залучити інвестиції у покращення стану Центрального пасажирського вокзалу міста Києва Забезпечити роботу національної системи невідкладної боротьби з подіями, які призводять до забруднення моря Створити систему медіації, відновного правосуддя, третейських судів та арбітражів, конкурентних державним судам Змінити систему фінансування закладів вищої освіти Забезпечити створення в усіх областях України офісів євроінтеграції На законодавчому рівні закріпити участь громадян у визначенні пріоритетів та розподілі коштів шляхом е-голосування для соціально-економічного розвитку Запровадити євроатлантичні принципи і підходи до оцінки службової діяльності професійних військовослужбовців Встановити межі прибережних захисних смуг водних об’єктів Залучити інвесторів у державні банки Запровадити можливість проведення окремих реєстраційних дій без втручання людини Стимулювати створення якісного інформаційного простору через ідентифікацію маніпулятивного контенту Забезпечити доступ до якісної та безпечної імунопрофілактики Вдосконалити систему запобігання інфекційним та неінфекційним захворюванням Усунути регуляторні бар’єри для отримання держдопомоги для реалізації інвестпрограм регіонального розвитку на проблемних територіях Запровадити облік використання всіх форм енергії та ресурсів Удосконалити операційні процедури системи реагування на правопорушення та надзвичайні ситуації Допомогти кожному регіону знайти стратегію для стрімкого розвитку в рамках країни, зокрема шляхом смарт-спеціалізації Перетворити Державне казначейство в діджиталізовану установу Створити умови для інтеграції вчених до європейського та світового дослідницького просторів Запровадити сучасну інфраструктуру просторових даних Імплементувати Регламент ЄС щодо визначення вимог до будівельних виробів та їх технічної апробації Забезпечити громадянам доступ до гарантованого пакета медичних послуг Розпочати реформування неприбуткових вугільних підприємств та професійну переорієнтацію їх працівників Забезпечити через адресні субсидії захист вразливих споживачів енергетичних ресурсів Стимулювати інструменти прямої демократії Виконати необхідні передумови для інтеграції Об’єднаної енергетичної системи України до ENTSO-E Запровадити фонди часткового гарантування кредитів для окремих категорій малого та середнього бізнесу Створити умови для розвитку ефективної мережі закладів професійної освіти, підтримуючи об’єктивно найкращі з них Розвинути національну електронну транзитну систему та інтеграцію інформаційно-телекомунікаційних компонентів митниці Врегулювати використання земель оборони Забезпечити модернізацію існуючих угод про визнання і захист інвестицій Забезпечити комплексні медичні та соціальні послуги для громадян, які перебувають в термінальній стадії Посилити екологічну відповідальність та впровадити принцип забруднювач платить Створити умови для визнання в системі формальної освіти результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті Запровадити нові внутрішні авіарейси Оптимізувати ринки з допомогою електронних систем Сформувати мережу центрів професійного вдосконалення Провести аудит державних реєстрів Впровадити нову систему контролю якості будівництва автомобільних доріг, їх безпеки та утримання Забезпечити безвізовий режим з Монголією Провести інвентаризацію всіх послуг, що надаються державними органами громадянам та бізнесу Підтримувати програми волонтерства і соціальної активності Переглянути бюджетні програми в сфері житлової політики з метою зміщення держдопомоги в сторону найбільш соціально незахищених верств населення Спростити реєстрацію селянських господарств та отримання дозвільної документації для введення в обіг сільськогосподарської продукції Запровадити національну наукову інформаційну систему, що міститиме інформацію про кожного науковця Створити Єдину державну електронну систему у сфері будівництва Впровадити планові перевірки суб’єктів господарювання відповідно до ризиків, які вони спричиняють середовищу Посилити військове співробітництво з країнами-партнерами Запровадити систему створення стратегічних запасів з метою нівелювання подій, що можуть порушити безпеку енергетичного сектору Максимально автоматизувати процеси прикордонного контролю Створити умови для розвитку підприємств житлово-комунального господарства Запровадити систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів Забезпечити нарощування енергетичної інфраструктури та ринків для здійснення імпортно-експортних операцій Створити умови для спрощення доступу до адміністративних послуг для внутрішньо переміщених осіб та населення на тимчасово окупованих територіях Реформувати систему кримінальних покарань шляхом розширення переліку видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі Створити умови для лікування пацієнтів за визнаними світовими клінічними рекомендаціями Розвивати внутрішній ринок державних цінних паперів Підтримати модернізацію регіональних аеропортів Провести повну професіоналізацію публічних закупівель через навчальні програми та використання систем моніторингу ризиків Посилити спроможності сил реагування на правопорушення та надзвичайні ситуації Розширити мережу консулів, щоб мати консульського представника України у кожному регіоні світу Запровадити нові міжнародні авіарейси Ліквідувати понад тисячу неефективних підприємств Створити не менше 100 центрів колективного користування обладнанням Забезпечити, щоб в повсякденну діяльність та освітній процес сектору безпеки і оборони був повністю інтегрований ґендерний компонент Покласти людиноцентричний принцип в основу прийняття управлінських рішень з питань оборони Запроваджувати інтелектуальні транспортні системи у сфері дорожнього господарства та дорожньої інфраструктури Створити мережу підрозділів поліції за типом поліцейська станція Започаткувати політику декарбонізації та скорочення викидів парникових газів Запровадити органи префектурного типу Забезпечити внесок України в операції НАТО Покращувати якість культурних послуг Збільшити частку авіаційних маршрутів, які виконуються за моделлю low-cost, до 63% Створити систему ефективної протидії злочинам у кіберпросторі Розвивати малий та середній бізнес шляхом надання дешевих кредитів Перевірити суб’єктів 5-ти найбільших ринків щодо наявності монопольних зловживань та у разі потреби запустити процеси розділення Створити належні умови тримання засуджених відповідно до європейських стандартів Запровадити економічні інструменти для зменшення втрат у комунальних мережах
Олексій Гончарук
Вгору