Тільки політики з чистою кармою можуть претендувати на повторне обрання.
Олексій Гончарук
Олексій Гончарук
Ухвалена програма уряду Олексія Гончарука 2019 року
12%
Впровадити нову систему контролю якості будівництва автомобільних доріг, їх безпеки та утримання Привести систему державного регулювання в авіаційній галузі у відповідність з міжнародними стандартами Вдосконалити систему екстреної медичної допомоги Забезпечити відповідність змісту і тривалості програм професійної освіти потребам ринку праці Створити територіальний брендінг Повністю реалізувати ризик-орієнтований підхід до запобігання надзвичайним ситуаціям Залучити інвестиції у покращення стану залізничного вокзалу Миколаєва Встановити єдині правила, якими регулюються послуги поштового зв’язку та впровадити системи для забезпечення їх дотримання Розробити нову Генеральну схему планування території України Сприяти банківському кредитуванню економіки шляхом створення умов для зменшення вартості кредитних ресурсів та зниження рівня ризиків для кредиторів Забезпечити габаритно-ваговий контроль за допомогою щонайменше 150 автоматичних систем зважування в русі Побудувати інтегровану систему оцінки державної політики Запровадити лікарське самоврядування та правила доступу до професії Розвинути національну електронну транзитну систему та інтеграцію інформаційно-телекомунікаційних компонентів митниці Збільшити доступність будівництва нового житла за рахунок здешевлення кредитних ресурсів та шляхом зниження собівартості будівництва Удосконалити системи реагування на забруднення морських вод Надати фінансову підтримку фермерам на купівлю землі сільськогосподарського призначення та розвиток свого бізнесу Посилити контроль за реалізацією товарів та послуг, а також відповідальність за порушення вимог законодавства Запустити роботу мобільних груп для надання послуг ветеранам Розвивати системи безпечності і контролю якості продукції та перезавантажити державну політику у сфері захисту прав споживачів Започаткувати політику декарбонізації та скорочення викидів парникових газів Вдосконалити систему контролю якості медичних послуг Визначити перелік відходів та перелік найкращих доступних технологій операцій поводження з ними Забезпечити визнання в Україні застосовуваних у ЄС переліків харчових добавок, ароматизаторів, тверджень про користь Створити інтегровану систему моніторингу регіонального розвитку та оцінки якості діяльності держави в регіоні Створити Містобудівний кадастр на державному рівні та інтегрувати його з іншими реєстрами та кадастрами Створити систему медіації, відновного правосуддя, третейських судів та арбітражів, конкурентних державним судам Забезпечити комплексні медичні та соціальні послуги для громадян, які перебувають в термінальній стадії Провести масштабне дослідження, яке встановить рівень реального покриття інтернетом України Ініціювати приведення Угоди про асоціацію у відповідність із реальним потенціалом політичної асоціації та економічної інтеграції України до ЄС Підтримати модернізацію регіональних аеропортів Забезпечити розбудову ІТ-інфраструктури пенітенціарної системи Змінити домінуючий спосіб поводження з побутовими відходами, яким досі залишається їх вивезення та захоронення Забезпечити внесок України в операції НАТО Підготувати на основі директив ЄС пакет законів, якими унормують поводження з відходами Оновити процеси внутрішнього контролю за виконанням антикорупційних цілей та програм сил оборони Створити умови для запровадження нового стилю лідерства та філософії відносин у військових колективах на основі принципів НАТО Забезпечити надання безкоштовної правової допомоги незахищеним громадянам У 2020 році забезпечити збільшення строків безвізового перебування в Аргентині Забезпечити державний рівень контролю та функціонування належної системи поводження з побутовими відходами Впровадити дозвільну систему, включаючи інтегрований дозвіл для великої промисловості Посилити екологічну відповідальність та впровадити принцип забруднювач платить Забезпечити органи місцевого самоврядування механізмами укладення договорів з учасниками ринку поводження з побутовими відходами, які будуть містити гарантії повернення інвестицій Сформувати мережу центрів професійного вдосконалення Запровадити нову систему внутрішнього управління та контролю корупційних ризиків Створити умови для розвитку підприємств житлово-комунального господарства Залучити інвесторів у державні банки Запровадити моніторинг 100% постачальників харчової продукції до шкільних та дошкільних навчальних закладів з відкликанням такої продукції у разі невідповідності Створити дієвий механізм комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового фонду Запроваджувати інтелектуальні транспортні системи у сфері дорожнього господарства та дорожньої інфраструктури Запровадити систему створення стратегічних запасів з метою нівелювання подій, що можуть порушити безпеку енергетичного сектору Запровадити економічні інструменти для зменшення втрат у комунальних мережах Забезпечити прозорі процедури банкрутства Провести повну професіоналізацію публічних закупівель через навчальні програми та використання систем моніторингу ризиків Впровадити стратегію стимулювання добровільного дотримання податкової дисципліни Посилити функціональну спроможність закладів охорони здоров’я, що розташовані біля окупованих територій Продовжувати практику спільних навчань та тренінгів з НАТО Стимулювати споживачів інвестувати в зменшення енерговитрат за допомогою інструментів фінансової, організаційної та експертної підтримки з боку держави Запровадити страхування відповідальності лікарів у разі завдання шкоди пацієнту Підтримати обізнаність та популяризацію принципів цивільного контролю серед військовослужбовців та населення Утворити Бюро фінансових розслідувань Посилити контроль і відповідальність за порушення у сфері екологічного законодавства Забезпечити модернізацію існуючих угод про визнання і захист інвестицій Розвивати внутрішній ринок державних цінних паперів На законодавчому рівні закріпити участь громадян у визначенні пріоритетів та розподілі коштів шляхом е-голосування для соціально-економічного розвитку Створити інструмент примусового розділення монополій Збільшити кількість глибоководних причалів із допустимою осадкою від 15 метрів до 15 одиниць Запровадити вдосконалену систему захисту прав військовослужбовців Скасувати мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення Переглянути принципи опрацювання звернень громадян про корупційні явища у силах оборони Врегулювати використання земель оборони Створити умови для розвитку ефективної мережі закладів професійної освіти, підтримуючи об’єктивно найкращі з них Продовжити розвивати програму доступні ліки, поступово розширюючи перелік безоплатних лікарських засобів Збільшити кількість потужностей для перероблення побутових відходів Запровадити сучасну інфраструктуру просторових даних Розробити нові стандарти, освітні програми, підручники для базової та старшої школи Створювати в кожній школі безпечне, комфортне, сучасне та інклюзивне освітнє середовище Привести всі енергетичні товари до однієї еквівалентної величини Надавати вчителям всебічну підтримку та стимулювати найкращих вчителів Забезпечити неухильне дотримання Україною інвестиційних угод Запровадити інтегроване управління водними ресурсами за басейновим принципом На законодавчому рівні забезпечити економічні стимули для залучення інвестицій в інфраструктуру з поводження з відходами Прискорити подальше розкриття інформації про публічні фінанси, зокрема через портали відкритих даних Скасувати фінансові та митні обмеження, що призводять до неефективного витрачання коштів Запровадити інструменти цивільного контролю над силами оборони відповідно до євроатлантичних стандартів Реалізувати комплексну програму героїзації образу захисника/ветерана у свідомості від школярів до старшого покоління Створити нову систему надання послуг в межах адміністративних, госпітальних, судових, міжмуніципальних округів Забезпечити, щоб в повсякденну діяльність та освітній процес сектору безпеки і оборони був повністю інтегрований ґендерний компонент Створити належні умови тримання засуджених відповідно до європейських стандартів Почати поетапне нарощування кількості підрозділів, спроможних до виконання спільних завдань із підрозділами країн-партнерів Створити не менше 100 центрів колективного користування обладнанням Зібрати послуги всіх центральних органів на єдиному порталі послуг Реалізувати Державну програму з безпеки польотів Запровадити нові внутрішні авіарейси Впровадити механізми підтримки експорту через створення механізмів страхування, перестрахування та гарантування Створити умови для доступу громадян, бізнесу, держструктур до результатів наукових досліджень та розробок, для можливості оцінити їх якість Оптимізувати ринки з допомогою електронних систем Запровадити комплексну систему безпечного проведення мирних зібрань Розширити інфраструктуру та можливості для працевлаштування жінок після народження дітей Започаткувати створення нової системи територіальної оборони України із залученням широких верств населення
Олексій Гончарук
Вгору