Тільки політики з чистою кармою можуть претендувати на повторне обрання.
Олексій Гончарук
Олексій Гончарук
Ухвалена програма уряду Олексія Гончарука 2019 року
12%
Збільшити доступність будівництва нового житла за рахунок здешевлення кредитних ресурсів та шляхом зниження собівартості будівництва Врегулювати використання земель оборони Запустити програми постійного навчання та самовдосконалення для держслужбовців Створити національну систему адаптації до зміни клімату Підтримувати програми волонтерства і соціальної активності Розробити та ввести в дію План оборони України Зупинити процеси зменшення ландшафтного та біологічного різноманіття Скасувати мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення Спростити порядок та знизити вартість підключення для громадян і бізнесу до електричних та газових мереж Створити інструмент примусового розділення монополій Спростити реєстрацію селянських господарств та отримання дозвільної документації для введення в обіг сільськогосподарської продукції Залучити Національного поштового оператора до надання фінансових та інших послуг, що потребують роботи з широкою клієнтською базою Створювати в кожній школі безпечне, комфортне, сучасне та інклюзивне освітнє середовище Запроваджувати заходи для формування здорового способу життя серед молоді та дорослого населення Створити належні умови тримання засуджених відповідно до європейських стандартів Посилити відповідальність за несанкціоноване поводження з відходами Створити Єдину державну електронну систему у сфері будівництва Розширити мережу консулів, щоб мати консульського представника України у кожному регіоні світу Фінансувати виключно за результатами наукової об’єктивної атестації усі наукові установи та університети Забезпечити безвізовий режим з Гренадою Запровадити можливість проведення окремих реєстраційних дій без втручання людини Забезпечити розбудову ІТ-інфраструктури пенітенціарної системи Створити Містобудівний кадастр на державному рівні та інтегрувати його з іншими реєстрами та кадастрами Розвивати малий та середній бізнес шляхом надання дешевих кредитів Ввести запобіжники проти земельного рейдерства Запровадити нові дієві механізми забезпечення житлом та іншими складовими соціального пакету військовослужбовців Створити умови для розвитку ефективної мережі закладів професійної освіти, підтримуючи об’єктивно найкращі з них Створити ефективну систему доступу громадян до правової інформації Привести всі енергетичні товари до однієї еквівалентної величини Наповнити реєстр незаконних звалищ та структурувати порушення на відповідних об’єктах Створити умови для запровадження нового стилю лідерства та філософії відносин у військових колективах на основі принципів НАТО Створити територіальний брендінг Започаткувати політику декарбонізації та скорочення викидів парникових газів Підвищити прозорість та ефективність системи культурних послуг Запровадити національну наукову інформаційну систему, що міститиме інформацію про кожного науковця Збільшити фінансування сфери поводження з побутовими відходами за рахунок запровадження розширеної відповідальності виробника та інвестицій Реформувати систему кримінальних покарань шляхом розширення переліку видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі Розвинути центр обробки даних для оцифрування геологічної інформації та підтримки бази знань Завершити створення Державної митної служби з не менше, ніж 50% нових людей на керівних посадах Продовжувати практику спільних навчань та тренінгів з НАТО Започаткувати спеціальні змістовні програми розвитку національних музеїв Підвищити прозорість та ефективність податкових аудитів та запровадити механізм розгляду скарг платників податків Створити систему моніторингу біорізноманіття та ведення кадастру рослинного та тваринного світу Впровадити комплексні інтелектуальні системи відеоспостереження з потужною аналітичною складовою Суттєво збільшити екологічний податок та спрямувати його на фінансування рекультивації екологічно небезпечних звалищ Створювати стимули для населених пунктів планувати розвиток своїх територій Переглянути бюджетні програми в сфері житлової політики з метою зміщення держдопомоги в сторону найбільш соціально незахищених верств населення Запроваджувати інтелектуальні транспортні системи у сфері дорожнього господарства та дорожньої інфраструктури Запровадити органи префектурного типу Впровадити не менше 80% актів ЄС, передбачених Угодою про асоціацію Забезпечити через адресні субсидії захист вразливих споживачів енергетичних ресурсів Запровадити систему оцінювання здійснення митного аудиту на підставі виявлених порушень, сплачених податків Запровадити єдиний реєстр суб’єктів господарювання, які мають вплив на навколишнє середовище Побудувати інтегровану систему оцінки державної політики Запровадити довгострокове планування ефективних систем централізованого теплопостачання міст Збільшити кількість мобільних поштових відділень до 500 одиниць Реалізувати Державну програму з безпеки польотів Запровадити контроль якості на державному рівні та забезпечити відповідальність органів місцевого самоврядування за порушення вимог у сфері благоустрою Збільшити вуглецевий податок Провести аудит державних реєстрів Збільшити розміри соцдопомоги для малозабезпечених Збільшити кількість місць проведення суспільного діалогу Посилити контроль за реалізацією товарів та послуг, а також відповідальність за порушення вимог законодавства Досягнути домовленості з ключовими торговими партнерами про лібералізацію торгівлі Встановити межі прибережних захисних смуг водних об’єктів Створити Фонд національного добробуту, який візьме в управління стратегічні державні підприємства Забезпечити надання доступу вченим до багатоканального фінансування та до дослідницьких інфраструктур Підтримати обізнаність та популяризацію принципів цивільного контролю серед військовослужбовців та населення Реалізувати Комплексні програми розвитку Збройних Сил України Підтримати модернізацію регіональних аеропортів Підвищити якість професійної підготовки осіб з інвалідністю для підвищення їх конкурентоспроможності Завершити будівництво Музею та Меморіалу Небесної сотні Вирівняти податки на землю Покращувати якість культурних послуг Створити нову систему моніторингу підземних вод та небезпечних геологічних процесів Провести масштабне дослідження, яке встановить рівень реального покриття інтернетом України Створити електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами Забезпечити доступ до якісної та безпечної імунопрофілактики Забезпечити визнання в Україні застосовуваних у ЄС переліків харчових добавок, ароматизаторів, тверджень про користь Забезпечити проведення відкритих аукціонів та конкурсів на право користування надрами на державному та місцевому рівні Повністю впровадити Водну рамкову Директиву ЄС Створити умови для визнання в системі формальної освіти результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті Запровадити систему створення стратегічних запасів з метою нівелювання подій, що можуть порушити безпеку енергетичного сектору Модернізувати систему централізованого оповіщення населення про надзвичайні ситуації Знизити ризики створення та діяльності організованих злочинних угруповань Розробити порядок запровадження державного регулювання ціни на товари суб’єктів господарювання, які зловживають монопольним становищем Забезпечити державний рівень контролю та функціонування належної системи поводження з побутовими відходами Забезпечити роботу національної системи невідкладної боротьби з подіями, які призводять до забруднення моря Розвивати внутрішній ринок державних цінних паперів Надавати вчителям всебічну підтримку та стимулювати найкращих вчителів Провести деофшоризацію економіки, послідовно втіливши план дій з протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування Сприяти банківському кредитуванню економіки шляхом створення умов для зменшення вартості кредитних ресурсів та зниження рівня ризиків для кредиторів Вдосконалити механізми управління у багатоквартирних будинках Забезпечити членство в EASA Залучити інвестиції у покращення стану Центрального пасажирського вокзалу міста Києва Започаткувати створення нової системи територіальної оборони України із залученням широких верств населення Запровадити принципи прозорого корпоративного управління на державних стратегічних підприємствах ПЕК Визначити перелік відходів та перелік найкращих доступних технологій операцій поводження з ними Диверсифікувати джерела та маршрути постачання енергетичних ресурсів Корпоратизувати всі держпідприємства, що провадять комерційну діяльність, шляхом перетворення їх в акціонерні товариства
Олексій Гончарук
Вгору