Тільки політики з чистою кармою можуть претендувати на повторне обрання.
Денис Шмигаль
Денис Шмигаль
Неухвалена програма уряду Дениса Шмигаля 2020 року
24%
Сприяти розширенню присутності української продукції на зовнішніх ринках Затвердити та забезпечити виконання державної програми полярних досліджень Створити умови для лібералізації і цифровізації взаємовідносин між державою і економічно активною особою Забезпечити доступ для дітей з тимчасово окупованих територій до отримання освіти через спеццентри навчання та профпідготовки Забезпечити створення мережі опорних закладів загальної середньої освіти Забезпечити зайнятість населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян Підвищити доступність системи надання безоплатної правової допомоги Створити державний аграрний реєстр сільськогосподарських підприємств Забезпечити використання цифрової платформи для забезпечення українських суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності актуальною інформацією Посилити дипломатичну підтримку експортної діяльності українських суб’єктів господарювання Запровадити Єдину державну електронну систему у сфері будівництва Розширити функціонал порталу електронних послуг Пенсійного фонду України Законодавчо врегулювати питання віднесення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту до вихідних даних генерального плану Забезпечити демонополізацію та розвиток конкуренції на енергетичних ринках Підготувати мережу закладів охорони здоров’я до роботи в особливих умовах Провести переговори щодо поглиблення торговельної лібералізації з ЄС Провести комунікаційну кампанію підвищення престижності професійної освіти та робітничих професій Запровадити новий вид містобудівної документації – комплексний план просторового розвитку території громади Забезпечити можливість відстеження прогресу реалізації Національної програми «Велике будівництво» у режимі реального часу Запровадити систему моніторингу та оцінки якості надання публічних послуг Підвищити частку державних службовців категорій А та Б, які пройшли навчання за професійними та короткостроковими програмами підвищення кваліфікації Запровадити інформаційні кампанії з метою покращення розуміння та сприйняття базових концепцій рівності прав та можливостей жінок і чоловіків Стимулювати інвестиційну діяльність у галузі житлово-комунальних послуг Створити та впровадити систему оцінки результативності службової діяльності державних службовців Забезпечити залучення інвестицій в аграрний сектор Удосконалити процес прийняття урядових рішень Забезпечити повний перехід виключно на готівкову форму виплат житлової субсидії Забезпечити розвиток екстреної медичної допомоги Забезпечити зростання рівня трудових доходів населення та державних гарантій у сфері оплати праці Забезпечити перегляд Державного бюджету України на 2020 рік Переоснащувати Збройні Сили новітнім та модернізованим озброєнням Запровадити моніторинг забезпечення якості технічних та інших засобів реабілітації Визначити адміністративно-територіальний устрій базового рівня для формування ОТГ Запровадити електронне ліцензування діяльності у сфері вищої освіти Затвердити та забезпечити реалізацію довгострокової політики розвитку вітчизняного спорту Забезпечити кризову комунікацію з населенням щодо дотримання карантинних заходів та подолання епідемії Осучаснити трудове законодавство для формування нової системи трудових відносин Створити новий освітній простір в закладах загальної середньої освіти Забезпечити розвиток дистанційної та змішаної освіти Забезпечити популяризацію здорового способу життя для всіх вікових груп Запровадити з 1 січня 2021 року нові підходи до визначення та застосування прожиткового мінімуму Надавати фіскальну, регуляторну і фінансово-кредитну підтримку роботодавцям з метою збереження робочих місць Створити умови для приватизації об’єктів державної власності Забезпечити застосування систематичних і комплексних процедур митного контролю до ризикових операцій Переглянути діючі міжнародні договори України про уникнення подвійного оподаткування Удосконалити програми державної підтримки щодо забезпечення громадян житлом Сформувати на базі Мінветеранів майданчик для координації дій ветеранської спільноти Створити дворівневу систему державного управління сферою інтелектуальної власності Привести національну рамку кваліфікацій у відповідність з європейською рамкою кваліфікацій Створити центри професійного розвитку педпрацівників шляхом реорганізації районних науково-методичних центрів Вдосконалити порядок надання послуг і засобів по комплексній реабілітації Забезпечити запровадження законодавчих новацій щодо удосконалення контролю за трансфертним ціноутворенням Забезпечити сприяння взаємодії з ЄС в організації протиепідемічних заходів Забезпечити фінансову підтримку з бюджету реформи Нова українська школа Cформувати єдину базу даних резерву потенційних кандидатів на зайняття посад державної служби Налагодити міжрегіональну та міжвідомчу взаємодію у сфері національно-патріотичного виховання Затвердити Державну стратегію регіонального розвитку на період до 2027 року та план реалізації Стимулювати підвищення ефективності розробки природних ресурсів Розробити проект Закону України Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021–2030 роки Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти за новими програмами Сформувати пропозиції щодо застосування персональних економічних санкцій Розробити та імплементувати стандарти якості медичної допомоги Імплементувати законодавчі норми з метою реалізації Угоди FATCA Забезпечити доступ осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та членів їх сімей до медичних та психологічних послуг Здійснити комплекс заходів, спрямованих на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення Забезпечити доступ громадян України до консульських послуг онлайн Удосконалити процедури та прискорити процес сертифікації енергетичної ефективності будівель Сприяти розвитку українського фермерства шляхом державної підтримки Імплементувати законодавчі зміни щодо забезпечення подання платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Удосконалити перелік і обсяг обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування товарів Оптимізувати використання радіочастотного ресурсу Удосконалити систему конкурсного вступу до закладів вищої освіти Узгодити стратегічне і бюджетне планування для збалансованості бюджету Створити умови для проведення профорієнтації учнів Імплементувати законодавчі зміни щодо електронного адміністрування акцизного податку з пального та спирту Створити можливості для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, для реінтеграції в мирне життя Делегувати окремі функції держави у сфері землекористування органам місцевого самоврядування Забезпечити доступ вчених до джерел наукової і науково-технічної інформації Залучити до активного економічного життя країни громадян України, які повернулись після тривалого перебування за кордоном Забезпечити розробку та виконання державних програм щодо утилізації надлишкового та застарілого озброєння Запроваджувати нові та розширювати існуючі програми кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва Забезпечити покращення умов перетину лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Удосконалити розрахункову інфраструктуру Підвищити рівень прозорості в управлінні державними фінансами Забезпечити надання соцдопомоги пенсіонерам та іншим вразливим верствам населення Забезпечити розроблення та реалізацію Державної програми стимулювання економіки на 2020–2022 роки Забезпечити функціонування національного геопорталу геопросторових даних Зменшити використання одноразових пластикових виробів Законодавчо врегулювати питання щодо протимінної діяльності в Україні Надати кредитну підтримку малому та середньому бізнесу Забезпечити підвищення розміру державної допомоги на дітей у сімейних формах виховання Сприяти нарощуванню експортного потенціалу тваринницьких галузей Забезпечити проведення вступної кампанії за системою ЗНО у 2020 році Удосконалити адміністративні процедури контролю та припинення порушень прав інтелектуальної власності Забезпечити методичний супровід працівників влади, які надають соціальні послуги Забезпечити фінансову підтримку з бюджету програми Спроможна школа Залучити ветеранів війни до заходів з підняття рівня національно-патріотичної свідомості в державі Забезпечити оновлення функціоналу Централізованого банку даних з проблем інвалідності Розробити та забезпечити реалізацію довгострокової молодіжної політики шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів Забезпечити підготовку та проведення інформаційних кампаній для ознайомлення та популяризації української культури за кордоном
Денис Шмигаль
Вгору