Тільки політики з чистою кармою можуть претендувати на повторне обрання.
Денис Шмигаль
Денис Шмигаль
Неухвалена програма уряду Дениса Шмигаля 2020 року
4%
Розширити доступ вступників, що мешкають на тимчасово окупованих територіях, до українських закладів вищої освіти Удосконалити перелік і обсяг обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування товарів Запровадити новий вид містобудівної документації – комплексний план просторового розвитку території громади Запровадити спрощений механізм зміни постачальника на ринку природного газу для побутового споживача Розробити та внести до Верховної Ради Антикорупційну стратегію Визначити адміністративно-територіальний устрій базового рівня для формування ОТГ Забезпечити перегляд Державного бюджету України на 2020 рік Удосконалити адміністративні процедури контролю та припинення порушень прав інтелектуальної власності Імплементувати законодавчі норми з метою реалізації Угоди FATCA Запровадити Єдину державну електронну систему у сфері будівництва Забезпечити надання соцдопомоги пенсіонерам та іншим вразливим верствам населення Забезпечити кризову комунікацію з населенням щодо дотримання карантинних заходів та подолання епідемії Забезпечити підвищення оплати праці медичним працівникам та особам, які задіяні у ліквідації спалахів інфекції Забезпечити підготовку процедури приєднання до Програми розширених можливостей НАТО Забезпечити можливість відстеження прогресу реалізації Національної програми «Велике будівництво» у режимі реального часу Спростити надання тимчасової допомоги з безробіття на період дії карантинних заходів Законодавчо врегулювати питання віднесення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту до вихідних даних генерального плану Забезпечити проведення вступної кампанії за системою ЗНО у 2020 році Запровадити механізм виплати компенсацій за житлові будинки (квартири), які зруйновано внаслідок збройної агресії Російської Федерації Визначити адміністративно-територіальний устрій субрегіонального рівня Делегувати окремі функції держави у сфері землекористування органам місцевого самоврядування Забезпечити запровадження механізму використання земель як кредитного ресурсу Забезпечити розроблення та реалізацію концепції імпортозаміщення в ОПК Запровадити систему моніторингу земельних відносин з публічним висвітленням інформації Завершити інвентаризацію земель державної власності Реформувати систему визначення потреб та закупівель для потреб оборони Забезпечити поетапне запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення Вдосконалити нормативно-правове регулювання інноваційних продуктів у сфері виробництва сільгосппродукції Охопити системою простежуваності 100% продукції тваринного походження, що перебуває в обігу Впровадити постійний моніторинг стосовно всіх постачальників харчових продуктів до навчальних закладів Здійснити перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, зареєстровані до 2013 року Забезпечити передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення держвласності у власність ОТГ Впровадити нову систему фінансування дослідно-конструкторських робіт для розробки та виготовлення сучасних зразків зброї та озброєння Залучити міжнародні компанії до інвестування у підприємства ОПК Гармонізувати національне законодавство у сфері інтелектуальної власності з європейським законодавством Запровадити нову уніфіковану методику нормативної грошової оцінки земель в межах територій територіальних громад Впровадити механізм консолідації земель сільськогосподарського призначення Підтримка для підприємств оборонно-промислового комплексу та космічної галузі, що мають унікальні розробки та технології Сприяти нарощуванню експортного потенціалу тваринницьких галузей Запровадити механізм компенсації відсоткових ставок для виробників сільськогосподарської, продовольчої продукції Створити електронний реєстр інженерів-землевпорядників та надати їм повноваження Підтримати становлення та розвиток альтернативних видів енергетики Забезпечити залучення інвестицій в аграрний сектор Створити умови для молодіжного фермерства Запровадити міжнародну практику під час визначення поняття фермер та оподаткування їх діяльності Сприяти розвитку українського фермерства шляхом державної підтримки Запровадити стандарти корпоративного управління на найбільших десяти державних підприємствах Імплементувати міжнародні стандарти корпоративного управління в систему управління державними компаніями Провести приватизацію об’єктів державної власності Забезпечити проведення приватизаційних процедур на умовах повної прозорості Розробити концепцію національного аудиту економіки Перезавантажити систему соціального діалогу між працівником, роботодавцем та державою Забезпечити зростання рівня трудових доходів населення та державних гарантій у сфері оплати праці Впровадити принципи аналізу ризиків у системі безпеки праці Впровадити міжнародні стандарти у сфері зайнятості населення та трудової міграції Вжити заходів щодо подолання незадекларованої праці Розширити інструментарій та заходи стимулювання зайнятості У довгостроковій перспективі розробити інструменти для залучення до економічного життя країни громадян, які повернулись в Україну Удосконалити державне регулювання у сфері зайнятості населення Осучаснити трудове законодавство для формування нової системи трудових відносин Розробити і затвердити План дій щодо інтеграції України в Європейське космічне агентство Розробити проект Закону України Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021–2030 роки Забезпечити здешевлення страхових платежів за договорами страхування сільськогосподарських культур та тварин Забезпечити функціонування національного геопорталу геопросторових даних Забезпечити ухвалення нової редакції Закону України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» Реформувати систему державного експортного контролю за товарами військового призначення та подвійного використання Створити державний аграрний реєстр сільськогосподарських підприємств Оптимізувати процедуру приватизації земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств Запровадити механізм реалізації прав на землі державної та комунальної власності на електронних торгах Забезпечити захист українського виробника від субсидованого та демпінгованого імпорту Провести переговори щодо поглиблення торговельної лібералізації з ЄС Створити нормативно-правову базу для забезпечення конкурентних умов передачі в оренду земель держпідприємств Запровадити експортне кредитування Забезпечити повноцінний запуск Експортно-кредитного агентства Залучити інвестиційний капітал для розвитку інноваційних та пріоритетних секторів малого та середнього підприємництва Забезпечити демонополізацію ключових галузей Врегулювати тарифи монополій в інтересах споживачів Визначити пріоритетні для збереження робочих місць галузі вітчизняної економіки та забезпечити їх підтримку і стимулювання Покращити сервіс надання адміністративних послуг морякам Надавати фіскальну, регуляторну і фінансово-кредитну підтримку роботодавцям з метою збереження робочих місць Забезпечити зайнятість населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян Впорядкувати юридичне поле бізнесу та забезпечити нові сучасні форми діяльності Створити умови для лібералізації і цифровізації взаємовідносин між державою і економічно активною особою Розробити доктрину після впровадження законодавства про економічну безпеку Запроваджувати нові та розширювати існуючі програми кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва Залучити до активного економічного життя країни громадян України, які повернулись після тривалого перебування за кордоном Забезпечити застосування фіскальних та інших інструментів для зменшення навантаження на бізнес Забезпечити підтримку вітчизняного товаровиробника Надати кредитну підтримку малому та середньому бізнесу Забезпечити розроблення та реалізацію Державної програми стимулювання економіки на 2020–2022 роки Завершити реформу сфери безпечності і якості харчових продуктів Забезпечити використання інфраструктури оператора поштового зв’язку для доступу населення до фінансових послуг Розширити мережу пересувних відділень операторів поштового зв’язку Запровадити автоматичні системи габаритно-вагового контролю зважування в русі Забезпечити розроблення та затвердження Державної програми з безпеки польотів Запровадити обов’язковий технічний контроль транспортних засобів Запровадити обов’язкове використання тахографів та обмежувачів швидкості для вантажних транспортних засобів Запровадити обов’язкове використання тахографів та обмежувачів швидкості для автобусів Забезпечити відновлення меліоративних систем Забезпечити реформування підприємств оборонно-промислового комплексу
Денис Шмигаль
Вгору