Тільки політики з чистою кармою можуть претендувати на повторне обрання.
Денис Шмигаль
Денис Шмигаль
Неухвалена програма уряду Дениса Шмигаля 2020 року
6%
Забезпечити перегляд Державного бюджету України на 2020 рік Підготувати заклади освіти до 2020–2021 навчального року в умовах пандемії Запровадити механізм виплати компенсацій за житлові будинки (квартири), які зруйновано внаслідок збройної агресії Російської Федерації Забезпечити проведення вступної кампанії за системою ЗНО у 2020 році Оптимізувати організаційну структуру ДПС Привести національну рамку кваліфікацій у відповідність з європейською рамкою кваліфікацій Забезпечити підвищення оплати праці медичним працівникам та особам, які задіяні у ліквідації спалахів інфекції Запровадити спрощений механізм зміни постачальника на ринку природного газу для побутового споживача Запровадити з 1 січня 2021 року нові підходи до визначення та застосування прожиткового мінімуму Імплементувати законодавчі зміни щодо електронного адміністрування акцизного податку з пального та спирту Забезпечити підготовку процедури приєднання до Програми розширених можливостей НАТО Законодавчо врегулювати питання щодо протимінної діяльності в Україні Запровадити Єдину державну електронну систему у сфері будівництва Удосконалити адміністративні процедури контролю та припинення порушень прав інтелектуальної власності Забезпечити надання соцдопомоги пенсіонерам та іншим вразливим верствам населення Сформувати пропозиції щодо застосування персональних економічних санкцій Забезпечити можливість відстеження прогресу реалізації Національної програми «Велике будівництво» у режимі реального часу Законодавчо врегулювати питання віднесення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту до вихідних даних генерального плану Визначити адміністративно-територіальний устрій базового рівня для формування ОТГ Розробити та внести до Верховної Ради Антикорупційну стратегію Запровадити новий вид містобудівної документації – комплексний план просторового розвитку території громади Реорганізувати інститут соціального інспектування Затвердити та забезпечити реалізацію довгострокової політики розвитку вітчизняного спорту Запроваджувати нові та розширювати існуючі програми кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва Удосконалити процес прийняття урядових рішень Визначити адміністративно-територіальний устрій субрегіонального рівня Імплементувати законодавчі норми з метою реалізації Угоди FATCA Забезпечити оновлення функціоналу Централізованого банку даних з проблем інвалідності Спростити надання тимчасової допомоги з безробіття на період дії карантинних заходів Забезпечити підвищення розміру державної допомоги на дітей у сімейних формах виховання Забезпечити кризову комунікацію з населенням щодо дотримання карантинних заходів та подолання епідемії Створити дворівневу систему державного управління сферою інтелектуальної власності Розширити доступ вступників, що мешкають на тимчасово окупованих територіях, до українських закладів вищої освіти Залучити до активного економічного життя країни громадян України, які повернулись після тривалого перебування за кордоном Удосконалити перелік і обсяг обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування товарів Забезпечити застосування фіскальних та інших інструментів для зменшення навантаження на бізнес Впровадити постійний моніторинг стосовно всіх постачальників харчових продуктів до навчальних закладів Охопити системою простежуваності 100% продукції тваринного походження, що перебуває в обігу Делегувати окремі функції держави у сфері землекористування органам місцевого самоврядування Вдосконалити нормативно-правове регулювання інноваційних продуктів у сфері виробництва сільгосппродукції Забезпечити поетапне запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення Забезпечити запровадження механізму використання земель як кредитного ресурсу Реформувати ДК «Укроборонпром» Запровадити систему моніторингу земельних відносин з публічним висвітленням інформації Завершити інвентаризацію земель державної власності Реформувати систему визначення потреб та закупівель для потреб оборони Забезпечити проведення приватизаційних процедур на умовах повної прозорості Провести приватизацію об’єктів державної власності Здійснити перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, зареєстровані до 2013 року Імплементувати міжнародні стандарти корпоративного управління в систему управління державними компаніями Розробити концепцію національного аудиту економіки Перезавантажити систему соціального діалогу між працівником, роботодавцем та державою Забезпечити зростання рівня трудових доходів населення та державних гарантій у сфері оплати праці Впровадити принципи аналізу ризиків у системі безпеки праці Впровадити міжнародні стандарти у сфері зайнятості населення та трудової міграції Вжити заходів щодо подолання незадекларованої праці Розширити інструментарій та заходи стимулювання зайнятості У довгостроковій перспективі розробити інструменти для залучення до економічного життя країни громадян, які повернулись в Україну Удосконалити державне регулювання у сфері зайнятості населення Осучаснити трудове законодавство для формування нової системи трудових відносин Розробити і затвердити План дій щодо інтеграції України в Європейське космічне агентство Розробити проект Закону України Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021–2030 роки Запровадити обов’язкове використання тахографів та обмежувачів швидкості для вантажних транспортних засобів Запровадити стандарти корпоративного управління на найбільших десяти державних підприємствах Забезпечити передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення держвласності у власність ОТГ Забезпечити розроблення та реалізацію концепції імпортозаміщення в ОПК Гармонізувати національне законодавство у сфері інтелектуальної власності з європейським законодавством Сприяти розвитку українського фермерства шляхом державної підтримки Запровадити міжнародну практику під час визначення поняття фермер та оподаткування їх діяльності Запровадити нову уніфіковану методику нормативної грошової оцінки земель в межах територій територіальних громад Створити умови для молодіжного фермерства Забезпечити залучення інвестицій в аграрний сектор Впровадити механізм консолідації земель сільськогосподарського призначення Впровадити нову систему фінансування дослідно-конструкторських робіт для розробки та виготовлення сучасних зразків зброї та озброєння Сприяти нарощуванню експортного потенціалу тваринницьких галузей Запровадити механізм компенсації відсоткових ставок для виробників сільськогосподарської, продовольчої продукції Створити електронний реєстр інженерів-землевпорядників та надати їм повноваження Впорядкувати юридичне поле бізнесу та забезпечити нові сучасні форми діяльності Забезпечити зайнятість населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян Підтримати становлення та розвиток альтернативних видів енергетики Надавати фіскальну, регуляторну і фінансово-кредитну підтримку роботодавцям з метою збереження робочих місць Покращити сервіс надання адміністративних послуг морякам Створити умови для лібералізації і цифровізації взаємовідносин між державою і економічно активною особою Розробити доктрину після впровадження законодавства про економічну безпеку Забезпечити підтримку вітчизняного товаровиробника Надати кредитну підтримку малому та середньому бізнесу Забезпечити розроблення та реалізацію Державної програми стимулювання економіки на 2020–2022 роки Забезпечити здешевлення страхових платежів за договорами страхування сільськогосподарських культур та тварин Забезпечити використання інфраструктури оператора поштового зв’язку для доступу населення до фінансових послуг Розширити мережу пересувних відділень операторів поштового зв’язку Запровадити автоматичні системи габаритно-вагового контролю зважування в русі Забезпечити розроблення та затвердження Державної програми з безпеки польотів Запровадити обов’язковий технічний контроль транспортних засобів Забезпечити функціонування національного геопорталу геопросторових даних Підтримка для підприємств оборонно-промислового комплексу та космічної галузі, що мають унікальні розробки та технології Залучити міжнародні компанії до інвестування у підприємства ОПК Запровадити обов’язкове використання тахографів та обмежувачів швидкості для автобусів Запровадити програми ліквідації місць концентрації дорожньо-транспортних пригод Визначити пріоритетні для збереження робочих місць галузі вітчизняної економіки та забезпечити їх підтримку і стимулювання Врегулювати тарифи монополій в інтересах споживачів
Денис Шмигаль
Вгору